Rok 2020 ve znamení zeleno-modré infrastruktury: přednáškový cyklus, workshopy pro školy i Den architektury

# den architektury, diskuse, Plzeň zelená a modrá, přednáška, veřejný prostor, vzdělávání v architektuře, workshop pro děti, zelenomodrá infrastruktura

Vloženo09. 03. 2020

Text Správce systému

Téma adaptace měst na změnu klimatu je stále aktuálnější. Spolek Pěstuj prostor se mu v tomto roce bude věnovat v rámci hned několika projektů. Široké veřejnosti představí zelenomodrou infrastrukturu města v teorii i praxi letní přednáškový cyklus „Plzeň zelená a modrá“ a letošní ročník festivalu „Den architektury“. Pro nejmladší generaci je určen „zeleno-modrý“ workshop, který je součástí komplexního vzdělávacího programu Město kolem nás, který spolek připravuje pro letošní rok.

Čtyřdílná přednášková série uspořádaná za účasti domácích i zahraničních hostů se zaměří především na současnou progresivní praxi v plánování, navrhování a realizaci systémů tzv. zeleno-modré infrastruktury města a městské zeleně. V úvodním dílu cyklu otevře také téma adaptačních opatření na klimatickou změnu. Čtvrtá přednáška, se zahraničními hosty, bude z důvodu koronaviru přesunuta pravděpodobně na říjen.

Program Dne architektury 2020, který se uskuteční ve dnech 3. a 4. října, umožní veřejnosti poznat zeleno-modrou infrastrukturu města „in situ“, a to prostřednictvím komentovaných prohlídek modré a zelené infrastruktury města s autory projektů, majiteli či správci infrastruktury. Do programu festivalu bude patřit i procházka městskou divočinou, prohlídky zelených střech či dílna pro děti.

Důležitost zeleně, vody, půdy či krajiny ve městě bude tematizovat i workshopový modul koncipovaný jako „exteriérová“ exkurze v délce 2-3 vyučovacích hodin pro žáky základních škol a studenty škol středních. Workshopy v jednotlivých školách proběhnou v září a říjnu letošního roku.

Všechny tři projekty se společným „zeleno-modrým“ jmenovatelem se uskuteční s podporou města Plzně,  Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Nadačního fondu Zelený poklad a Státní fondu kultury.

Ilustrační obrázek: BB Centrum, budova DELTA (www.bbcentrum.cz), foto: Václav Čubr