Program Otevřeného think tanku architektů (OTTA) na téma Aktivismus a participace v architektuře

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 11. 2013

Text Správce systému

Setkání, které proběhne v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, je zaměřeno na iniciativy, které se v řadě českých měst věnují architektuře a veřejnému prostoru a s nimi spojenými tématy participace a zapojování veřejnosti, demokracie a občanské společnosti.

Program akce, pořádané společností Plzeň 2015, o. p. s. a Českou komorou architektů, je rozdělen do tří hlavních bloků podle jednotlivých témat. Každý blok bude zahájen úvodním příspěvkem, otvírajícím následnou panelovou diskusi, do níž se kromě pozvaných hostů bude moci zapojit kdokoliv z publika. Na závěr několikahodinového bloku budou zpracovány závěry z debaty ve formě doporučení pro ČKA a architektonickou i neziskovou obec.

Termín konání / 19. listopadu 2013 / 14–18.30 h
Místo konání / Kulturní centrum Papírna, Zahradní 173, 301 00 Plzeň
www.pap-rna.cz

Facebooková událost s programem je k dispozici zde.
Pozvánka zde.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Program setkání

14 00
přivítání
Milan Svoboda / Plzeň 2015

14 05
téma / Úloha České komory architektů v zapojování veřejnosti do péče o veřejné prostředí
úvodní prezentace

prezentace / Petr Lešek / ČKA

14 20
blok I
téma / Spolupráce městských institucí, odborné sféry a neziskových organizací při zapojování veřejnosti do proměn veřejného prostoru
úvodní prezentace / Lucie Stejskalová / Útvar rozvoje města hlavního města Prahy (Ladíme Prahu: Nábřeží žije)

panelová debata
Lucie Stejskalová / ÚRM
Vít Masare / Auto*Mat
David Kašpar / Zahrada, o. p. s. / Street For Art / Plechárna Černý most / Praha 14 kulturní
Ondřej Teplý / Offcity
Jakub Mareš / k světu.
Petr Lešek / ČKA
Milan Svoboda / Plzeň 2015, o. p. s.

přestávka na kávu / 10 min.

15 30
blok II
téma / Komunitní plánování a participační projekty ve veřejném prostoru
úvodní prezentace / Robert Sedlák / Partnerství, o. p. s.

panelová debata
Robert Sedlák / Partnerství, o. p. s.
Jolana Říhová / Nadace Proměny
Lukáš Vacek / PragueWatch / Lidová škola urbanismu / Metropolitní ozvučná deska
Tereza Pelclová / Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Vojtěch Černý / Agora CE
Petr Klápště / Nature Systems
Alexandra Brabcová / Plzeň 2015, o. p. s.

přestávka na kávu / 15 min.

16 45
blok III
prezentace / Marek Sivák / program Pěstuj prostor
téma / Architektura a veřejný prostor: Aktivizace veřejnosti při hledání a artikulaci veřejného zájmu
úvodní prezentace / Martin Marek / o. s. Plzeňané

panelová debata
Martin Marek / o. s. Plzeňané
Jakub Potůček / Za krásnou Olomouc
Mirek Vodák / CBArchitektura
Martin Zborník / Písecký svět
Matěj Hollan / Brnění
Martin Krsek / Ústí///Aussig / Muzeum města Ústí nad Labem
Marek Sivák / Plzeň 2015, o. p. s.

18 00
sepsání závěrů z debaty – doporučení pro ČKA a architektonickou či neziskovou obec

18 30
občerstvení

19 30
vernisáž výstavy Virtuální Plzeň I