PROCESY POKROKU zvou na veřejnou diskusi v Praze i na druhou pracovní konferenci

# administrativa, diskuse, komunitní akce, konference, občanské projekty, Procesy pokroku, spolupráce

Vloženo27. 09. 2018

Text Správce systému

Jsou komunitní projekty spíše ohrožením, nebo podporou veřejné správy? O hranici a roli komunity, veřejné správy, občanství a politiky se bude diskutovat 9. října 2018 od 18.00 hodin v rámci pražského Mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Diskuse navazuje na dlouhodobý projekt „Procesy pokroku v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru“, ve kterém pokrokoví zástupci veřejné správy i neziskového sektoru napříč ČR a SR hledají recept na zjednodušení administrativní zátěže a zlepšení vzájemné spolupráce. Večerní diskusi předchází 2. pracovní konference právě na toto téma.

 

KOMUNITNÍ PROJEKTY: OHROŽENÍ NEBO PODPORA VEŘEJNÉ SPRÁVY?
úterý 9. 10. / 18:00–19:30, Desfourský palác, Na Florenci 21a, Praha (veřejná diskuse)

Jsou komunitní projekty důležité, přinášejí obcím a městům něco? Ztěžují jim politici a úředníci život, nebo jim naopak pomáhají? Jaké jsou rozšířené předsudky při pohledu na zástupce jednotlivých „rolí“? Těmito a dalšími otázkami se dlouhodobě zabývá projekt PROCESY POKROKU v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru, do kterého jsou zapojeni političtí i úředničtí zástupci samospráv napříč Českou a Slovenskou republikou, aktivní občané, neziskový sektor i další odborníci. Jeho cílem je zjednodušit administrativu spojenou s komunitními úpravami veřejného prostoru a zlepšit spolupráci měst a místních komunit.

Večerní beseda vás zve na diskusi s pokrokově smýšlejícími zástupci samospráv i neziskových organizací o tom, proč a jak dělat komunitní projekty, aby z toho měly obě strany užitek a zbytečně neztrácely energii vzájemným nedorozuměním.

 

PROCESY POKROKU V KOMUNITNÍM ROZVOJI A PROMĚNÁCH VEŘEJNÉHO PROSTORU
úterý 9. 10. / 9:30–17:45, Desfourský palác, Na Florenci 21a, Praha (konference pro účastníky projektu)

Komunitní projekty nutně přinášejí interakci mezi jejich iniciátory a veřejnou správou. Projekt Procesy pokroku si klade za cíl zlepšit spolupráci měst a místních komunit a zjednodušit administrativu spojenou s komunitními úpravami veřejného prostoru. Podílejí se na něm pokrokově smýšlející političtí i úředničtí zástupci samospráv napříč Českou a Slovenskou republikou, aktivní občané, neziskový sektor i další odborníci. V pořadí již druhá pracovní konference má mj. za úkol pojmenovat přínosy a rizika komunitních projektů ve veřejném prostoru. Její hlavní část bude věnována hledání vyváženého modelu pro nastavení spolupráce v procesu přípravy, realizace, užívání a údržby komunitních projektů.

 

Obě akce pořádají spolek Pěstuj prostor a Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Via. Speciální poděkování patří Městskému obvodu Plzeň 1 za partnerství při zpracování vzorové případové studie, a členům expertní skupiny projektu z organizací: Auto*mat, MAKAI atelier, Městský obvod Plzeň 1, Městský obvod Ostrava Poruba, Nadace Proměny Karla Komárka, Oddělení kultury a cestovního ruchu MM Pardubice, Offcity, Pěstuj prostor, Plzeň Zastávka.
Použité fotografie: Pěstuj prostor, Plzeň Zastávka, ateliér MáMA FA ČVUT.

http://ctyridny.cz
http://procesypokroku.cz