Proběhla „pěstujprostorová“ akce Proměňme prameny!

# Příspěvek bez tagů

Vloženo09. 07. 2014

Text Správce systému

Ve středu 25.6. proběhla akce se jménem Proměňme prameny! Šlo o setkání v rámci projektu Kultivace pramenů na Roudné, jehož cílem je zvelebení okolí roudenských studánek. Tento projekt vznikl na základě výzvy v programu Pěstuj prostor fungujícím pod hlavičkou společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Setkání přímo v pramenné pánvi se zúčastnilo na třicet zájemců. Šlo především o obyvatele Roudné, nechyběli však ani občané z jiných částí Plzně.  

Na programu bylo představení lokality a projektu. Následovala diskuze bohatá na vzpomínky pamětníků a plná nápadů na zlepšení kvality místa. Po oficiální části následovalo hudební vystoupení bluesového dua. Setkání vzbudilo ohlas a mělo by být iniciační událostí pro další akce, které povedou ke zvelebení místa.

Mezi zajímavé nápady zmíněné v diskuzi, patří podnět propojit intenzivněji pramennou pánev s Fakultní nemocnicí Lochotín. Pacienti by pak měli pohodlnější přístup do tohoto příjemného místa. Dalším zajímavým podnětem je zřízení Kneippovy lázně přímo v korytě potůčku. Častými tématy byla kvalita mobiliáře a údržba zeleně.

Na projektu se podílí zejména Jaromír Čížek, Martina Kadaníková, Svatopluk Čech, Leoš Kubový a Ladislav Toušek.

Po Almaře překvapení, Křížkách a vetřelcích, Zelené zastávce a některých ohniscích v rámci Evropského dne sousedů jde o další podnět z programu Pěstuj prostor, u kterého letos úspěšně probíhá realizace a který díky zapojení místních občanů začíná měnit plzeňský veřejný prostor.