Proběhl plánovací workshop „Plovárna u Radbuzy“

# Příspěvek bez tagů

Vloženo11. 03. 2014

Text Marek Sivák

Převozník, sezónní kavárna nebo barevné žárovky, které místo osvítí i navodí atmosféru prvorepublikové plovárny, to jsou některé z mnoha výstupů z workshopu. Workshop na téma úpravy bývalé Městské plovárny u Radbuzy proběhl v pondělí 10. března 2014 v Plzni.

Zápis z workshopu ke stažení zde.

Více než dvacet účastníků – od uživatelů plovárenských budov jako jsou kanoistický klub a centrum protidrogové prevence, přes zainteresované odborníky až po zástupce organizací města – společně besedovalo o současnosti i budoucnosti plovárny a možnostech její proměny k lepšímu. Po úvodním plánovacím bloku a představení první série nápadů si účastníci nápady obodovali a ve skupinách rozpracovali šest nejlepších. Velkým tématem, mimo těch již zmíněných v úvodu, se stalo slunce a dnešní zastínění plovárny vzrostlými stromy. To by účastníci řešili např. lokálním průsekem nebo přenesením některých aktivit na slunnější hřiště. Navrženo bylo také speciální pódium, které by se mělo příležitostně vznášet na řece pod zbytky plovárenských teras (ty budou sloužit jako přirozený amfiteátr), zatímco jindy by bylo umístěno na souši pod kamennou zdí vedle hřiště, kde stávala původní zoologická zahrada Iris.

Důležitým se ukázalo propojení s protějším břehem, na kterém se nachází frekventovaná cyklostezka, ze které je ale kvůli vysokému porostu na řeku sotva vidět. Přitažlivost místa by podpořila i půjčovna lodí nebo malá kavárna, která by lákala Plzeňany k posezení – pro tu by šlo po dohodě s městem a centrem protidrogové prevence využít stávající garáže (původní zahradní restauraci). Cílem úpravy plovárny není vybudovat nové koupaliště v dnes nepříliš čisté řece Radbuze, ale vytvořit příjemné rekreační zákoutí pro vycházky Plzeňanů. Na místě by také mělo být možné uspořádat koncert, přednášku nebo divadelní představení. Účastníci se shodli na víceméně malých zásazích, které místo vyčistí, poskytnou mu potřebné funkce a navodí atmosféru bývalé plovárny. Prvních úprav by se plovárna měla dočkat již v letošním červenci během mezinárodního workcampu Pěstuj prostor – Foster the City.

Workshop doprovodila přednáška o historii od sdružení Maják Plzně a prezentace inspirativních příkladů v režii Letné sobě a Plzně 2015. Workshop připravili Plzeň 2015, Maják Plzně, ENVIC a Letná sobě. Děkujeme všem účastníkům, jejichž velké nasazení a invenční nápady daly setkání smysl. Podrobnější výstupy budou zveřejněny později na těchto stránkách.

Text: Marek Sivák