Proběhl druhý seminář – co jste na něm mohli slyšet?

# Příspěvek bez tagů

Vloženo05. 12. 2012

Text Správce systému

V úterý 4. 12. úspěšně proběhl již 2. seminář, který byl pořádán v rámci komunitního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. V Domu hudby se na něm návštěvníkům představilo šest aktivních lidí ze čtyř sdružení, kterým není lhostejný stav a osud veřejného prostoru. O svých minulých i budoucích projektech hovořili Anna Strejcová a Tomáš Cach (Auto*mat), Jan Špinka a Tereza Špinková (Živé město), Jakub Chuchlík (Městské zásahy Jablonec) a Kateřina Vídenová (Letná sobě).

Večerní seminář navazoval na dopolední část pořádanou Centrem pro životní prostředí a zdraví a Dětmi Země v budově Útvaru koncepce a rozvoje. Architekt Tomáš Cach představil úspěšné přetransformování pražského Karlína na Zónu 30: „Díky nové úpravě se čtvrť stala klidnější a ohleduplnější k chodcům i cyklistům, kteří se zde nově mohou pohybovat všemi ulicemi oběma směry v souladu s logikou prostoru tak, jako tomu bývalo původně. Automobilová doprava nebyla omezena, pouze zklidněna,“ říká mladý architekt. Miroslav Šuta a Děti země prezentovali téma škodlivých látek v ovzduší a nízkoemisních zón. Dle lékaře a experta na životní prostředí Miroslava Šuty jsou nízkoemisní zóny velice populární v západní Evropě, kde mají silný vliv na obnovu vozového parku obyvatel města a zejména modernizaci nákladních aut, což vede k významnému snížení emisí ve městě. Miroslav Šuta bude zároveň v příštím roce spolu s občanským sdružením Auto*mat propagovat v Plzni akci „Do práce na kole“, ve které soutěží týmy zaměstnanců zúčastněných firem o co největší „cyklodojížďku“ do práce. Seminář podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Návštěvníci večerní části – zástupci plzeňských iniciativ a občanských sdružení i široká veřejnost – dostali velké množství tipů na to, co vše lze podniknout s veřejným prostorem. Hosté prezentovali projekty jako sousedské pikniky (komunitní slavnost, na které se potkáte se sousedy ze své čtvrti, dáte si něco dobrého na neobvyklém místě a ještě si při tom popovídáte), slavné Cyklojízdy (velké Cyklojízdy se pořádají v Praze dvakrát ročně a účastní se jich tisíce lidí) a festivaly, kterými se oživují zanedbané nebo zapomenuté kouty pražských a jabloneckých čtvrtí (např. festival Živé město, Zažít město jinak, Den architektury atd.). Úspěšné bylo i letošní společné pouštění draků na Letné, při kterém se propojily iniciativy Letná sobě a Živé město. V Jablonci zase probíhá podobné shromažďování podnětů veřejnosti jako v rámci programu Pěstuj prostor. Jablonecký projekt vznikl jako předehra k dnes již známé výzvě Městské zásahy, do které přispívají zdarma architekti svými nápady na zlepšení města. „V Plzni bychom rádi pořádali Městské zásahy v roce 2014, je to jeden ze série logických kroků navazujících na program Pěstuj prostor a mapování již existujících projektů pro Plzeň,“ říká architekt Marek Sivák ze společnosti Plzeň 2015.

V průběhu večera přišla řeč i na zábavné historky z praxe. Dojemné bylo vyprávění o tom, jak sdružení Letná sobě po úspěšné výstavbě dřevěných laviček, na které se podílelo mnoho obyvatel Prahy 7, zavolal neznámý dobrodinec s tím, že ho projekt nadchl a zpětně sdružení uhradí všechny (nemalé) náklady. Letošní festival Zažít město jinak zase podpořila většina pražských čtvrtí. Na obyvatele Dejvic ale čekalo překvapení – namísto podpory mezi sebou vybírali pro radnici tisíce korun za komerční zábor vlastního veřejného prostoru. Česká města také propojují podobné osudy. „Městské lázně v Jablonci nad Nisou připomínají svou polohou, svým významem pro místní obyvatele i svým současným stavem plzeňské lázně u Radbuzy,“ uvádí příklad Jakub Chuchlík.

Na závěr popřáli hosté Plzni mnoho úspěchů s programem Pěstuj prostor a sílu k realizování podnětů. Dokumentární záznam z večera najdete brzy na stránkách www.verejnyprostorvplzni.cz. „Na příště se, doufáme, můžete těšit na návštěvu slovenských autorů projektu Městské zásahy – architekty Matúše Valla a Olivera Sadovského. Dnes již slavný projekt začal v Bratislavě a od té doby proběhl v Praze, Brně, Košicích, nyní se připravuje pro Jablonec a plánuje pro Liberec. Pro mnoho českých měst včetně Plzně je velkou inspirací,“ říká Marek Sivák.