Přijďte se inspirovat, jak zlepšit prostor kolem nás!

# Příspěvek bez tagů

Vloženo22. 11. 2012

Text Správce systému

Program pro zvelebování veřejného prostoru společnosti Plzeň 2015 s názvem „Pěstuj prostor“ zve v úterý 4. 12. 2012 všechny Plzeňany, kteří mají chuť měnit své město k lepšímu, na dva informační semináře.

Dopolední část určená odborné veřejnosti nese téma Městské zóny pro čisté ovzduší a bezpečnou dopravu, v druhé části se od 18 hodin v Domě hudby představí různé občanské iniciativy zabývající se zlepšováním prostoru kolem nás.

Během večerního bloku ukáží sdružení Auto*mat, Letná sobě, Městské zásahy pro Jablonec a Živé město, jak je možné se v proměnách svých měst angažovat. Auto*mat, který podporuje rozvoj veřejné, pěší a cyklistické dopravy v Praze, zároveň organizuje populární akce Do práce na kole, Zažít město jinak a Cyklojízdy. Další host – Letná Sobě – přijede s tipy jak jednoduše a svépomocí podpořit život na veřejných místech. Architektka Kateřina Vídenová představí projekty německé skupiny Raumlabor, která pravidelně pořádá komunitní akce v Berlíně ‒ např. populární Kuchyňský monument. Na konec se představí projekt Městských zásahů pro Jablonec, které kromě Jablonce již úspěšně proběhly v Bratislavě, Brně, Praze a v blízké budoucnosti se plánují i pro Plzeň. Na závěr se účastníci dozví, jak jednoduše měřit kvalitu ovzduší.

V rámci dopolední odborné besedy se představí příklady opatření na zlepšení kvality ovzduší a bezpečné dopravy ve městě z několika evropských zemí. Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc bude referovat o zkušenostech se zaváděním plošného zklidňování dopravy formou tzv. ZÓNY 30, která byla letos vyhlášena v pražském Karlíně. Ing. Arch. Tomáš Cach se podělí o své zkušenosti s prosazováním plošného zklidňování dopravy z pozice aktivního občana a nezávislého dopravního urbanisty. Účast je bezplatná díky grantu Nadačního fondu Zelený poklad, zájemci se musí registrovat do 30. 11. 2012 na e-mailu cpzpz@centrum.cz

Doplňující informace:
Dopolední seminář pořádá Centrum pro životní prostředí a zdraví ve spolupráci s hnutím Děti Země v rámci projektu Plzeň bez sazí. Seminář podpořil Nadační fond Zelený poklad. Večerní blok pořádá obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 v rámci programu Pěstuj prostor. Fotografie z festivalu Živé město – Jan Hromádko.