PŘESAHY ARCHITEKTURY: architektonická osvěta se přirozeně doplňuje s navrhováním, ukázala Marcela Steinbachová

# architektonické večery, architektura, diskuse, Kruh, Marcela Steinbachová, přednáška, přesahy architektury, Skupina, současná architektura, Trojnožka

Vloženo16. 06. 2017

Text Karolína Plášková, Petr Klíma

V rámci třetího dílu přednáškového cyklu se představila architektka Marcela Steinbachová s příspěvkem nazvaným „Trojnožka“. Metafora v titulu přednášky odkazuje na tři oblasti, kterým se Architekt(ka) roku 2017 aktivně věnuje – na navrhování, architektonickou osvětu a vzdělávání dětí v architektuře. Letité zkušenosti s činností občanského sdružení Kruh, které již 16 let pořádá přednášky českých i zahraničních architektů, ale také workshopy, výstavy, filmová promítání, procházky či exkurze po architektuře pro odbornou i širokou veřejnost, se promítly i do průběhu samotné přednášky – Marcela Steinbachová poutavě a srozumitelně hovořila nejen o osvětové činnosti, ale i o projektech, na kterých se jako praktikující architektka podílela.

Fotoreport z průběhu večera

Svoji přednášku Marcela pojala jako chronologický přehled své činnosti a zároveň ukázku procesu, jak se dopracovala na profesní trojmezí, na němž se dnes nachází. Prezentaci zahájila snímkem tělocvičny gymnázia, jehož studenti – mezi nimi i budoucí architektka – se během revolučních dní roku 1989 připojili ke stávce a nebáli se formulovat své požadavky na budoucí podobu a směřování vzdělávání. Po gymnáziu začala Marcela Steinbachová studovat humanitní vědy na Karlově univerzitě, tíhla k filosofii a psychologii; postrádala však praktický rozměr studijní práce. Uvažovala i o studiu fotografie, přihlásila se nicméně do ateliéru prof. Martina Rajniše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Architektonické vzdělání pak dokončila na Škole architektury, vedené prof. Emilem Přikrylem, na pražské Akademii výtvarných umění, kde později působila i jako asistentka. Kontakty nabyté během studia později využila jak v architektonické praxi, tak i v rámci osvětové činnosti.

K založení projektu a posléze i občanského sdružení Kruh Marcelu v roce 2001 přivedl studijní pobyt ve Vídni, kde byly přednášky a diskuse o architektuře, určené i široké veřejnosti, běžnou součástí kulturního dění. Na domácí scéně se však takové aktivity vyskytovaly jen ojediněle. Činnost sdružení se v Praze setkala s velmi pozitivní odezvou, a protože jeho program nikdo nepřevzal, jak bylo původně plánováno, Kruh se na poli propagace architektury aktivně angažuje dodnes. Jak Marcela Steinbachová připomněla, desáté výročí svého založení Kruh oslavil uspořádáním prvního ročníku festivalu Den architektury. Těžiště jeho programu tvořily procházky po architektuře na několika místech v republice – zdarma a pro širokou veřejnost. Do festivalu se během let zapojily desítky spolků, neziskových organizací, architektů či nadšenců, a to včetně členů spolku Pěstuj prostor, kteří u Dne architektury figurují od samého počátku.

Architektonická osvěta, která jen během loňského ročníku festivalu obnášela přes 150 akcí v Česku i na Slovensku, napomohla u veřejnosti probudit zájem o architekturu, veřejný prostor a tvorbu města a dala vzniknout mnoha iniciativám, které působí i mimo rámec programu Dne architektury. Za osvětovou činnost Marcela Steinbachová v roce 2016 obdržela Cenu za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu a téhož roku získala i titul Architekt(ka) roku 2017.

Marcela následně představila i několik návrhů a realizací, kterým se jako architektka doposud věnovala. Jedním z nich byla i přestavba Centra Franze Kafky v Praze, na kterém ještě jako studentka architektky spolupracovala s jedním z tzv. starchitektů Stevenem Hollem – milovníkem Franze Kafky, který se k projektu přihlásil během návštěvy Prahy. Také pro další Marceliny projekty je typická spolupráce, a to nejen s architekty, ale i s grafiky, fotografy, scénografy, kurátory nebo volnými umělci. S myšlenkou mezioborové spolupráce zakládala architektka v roce 2007 i svůj ateliér Skupina. V něm se spolu s kolegy věnovala celé šíři projektů – interiérům, přestavbám i novostavbám rodinných domů a veřejných budov, veřejným i poloveřejným prostorům a zahradám i výstavním expozicím. Kromě architektonického navrhování a aktivit spjatým s Kruhem se Marcela věnuje i fotografii a video artu.

Během závěrečné diskuse, jejímž předmětem byly zejména možnosti skloubit vícečetné aktivity, Marcela Steinbachová publikum ujistila, že v propagaci architektury hodlá pokračovat i v dalších letech a zároveň návštěvníky pozvala na letošní ročník Dne architektury, jehož program v Plzni zajistí opět spolek Pěstuj prostor.

——————————

Jarní cyklus přednášek a diskusí spolku Pěstuj prostor je věnován současné české architektuře a jejím přesahům. Sérii připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku a za podpory města PlzněMinisterstva kultury ČR a Nadace české architektury. Další díl (náhradní termín dílu druhého) se uskuteční ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 18:30 hod. v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Ad triangulum – výzkum a experiment v architektuře vystoupí architekt, urbanista a teoretik Petr Hájek.