PŘESAHY ARCHITEKTURY: přednáškový cyklus zahájí Pavel Hnilička úvahou o vztahu měřítka stavby a obce

# architektonické večery, architektura, diskuse, Hnilička, přednáška, přesahy architektury, sídelní kaše, současná architektura

Vloženo28. 04. 2017

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová

Tak jako v posledních letech i v letošním roce spolek Pěstuj prostor připravil pro širokou i odbornou veřejnost dvě série přednášek a diskusí o architektuře. Jarní cyklus bude podobně jako loni věnován současné architektuře, a to vždy jednomu architektovi či jedné architektce, jejichž tvorba se vyznačuje významnými přesahy. Hostem úvodního dílu bude architekt, urbanista a teoretik Pavel Hnilička, autor knihy „Sídelní kaše“ či tvůrce původní verze nových pražských stavebních předpisů. Svoji přednášku, která se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 18:30 hod. v Café Papírna, věnuje tomu, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak.

Datum: 10. 5. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: Café Papírna, Zahradní 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Co je to sídelní kaše? Umíme dnes stavět města? Proč dnes umisťujeme domy tak daleko od sebe? Od kolika podlaží můžeme o domě říci, že je vysoký? Nespočívá kvalita místa spíše v prostorové blízkosti? Není lepší zahustit zástavbu a ponechat místo volné krajině? Co je podstatné pro územní a regulační plány? A proč zásahy člověka do krajiny z dřívějších dob vnímáme zpravidla jako krásné, zatímco dnešní intervence podvědomě považujeme za problematické či nesprávné?

Těmto otázkám i dalším tématům se Pavel Hnilička, někdejší pedagog FA ČVUT, místopředseda ČKA, věnuje ve své praktické i teoretické tvorbě. Kromě návrhů staveb zpracovává ve vlastním ateliéru Pavel Hnilička Architekti regulační a územní plány. V širokou známost vešel především díky úspěšné knize „Sídelní kaše“ (2005, 2012), v níž si vytyčil za cíl „rozkrýt fenomén suburbánní výstavby a naznačit východiska, jak problému čelit a jak nové kolonie rodinných domů stavět lépe, než je tomu dnes“. Jedním z dílčích témat publikace je analýza a kritika předměstských veřejných prostor.

Hnilička, který se podílel i na publikaci „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“, upozorňuje na to, že na předměstích se veřejným prostorům nedostává adekvátní pozornosti, a to jak kvůli nedostatečné koncentraci domů a jejich obyvatel (tedy hustotě osídlení), tak kvůli neochotě developerů vytvořit z části pozemků veřejná prostranství. Z předměstí se pak vytrácí městská atmosféra, minimalizované veřejné prostory jsou zanedbávány a stávají se přehlíženými a opuštěnými místy.

Pavel Hnilička zdůrazňuje i negativní aspekty stavění samostatně stojících rodinných domů z ekonomického hlediska. Ústupem od podlažnosti a rozvojem zástavby s nízkou hustotou osídlení podle něj dochází k rozpadu městského prostředí. Naopak při stavění do výšky se budovy vzájemně oddalují (aby splnily hygienické požadavky) a vytrácí se tak lidské měřítko urbánního prostoru.

Vytvářením podmínek pro realizaci intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné výstavby, směřující k vyšší kvalitě života ve městě, se Pavel Hnilička soustředěně zabýval v letech 2012­–2014, kdy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vedl tým připravující nové pražské stavební předpisy. Za tuto práci, stejně jako za dlouhodobou osvětu v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny, aktivitu ve vedení České komory architektů, sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a kvalitní architektonické realizace byl v roce 2015 nominován na cenu Architekt roku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Přesahy architektury se uskuteční ve středu 24. 5. 2017 od 18:30 hod. opět v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Ad triangulum – výzkum a experiment v architektuře vystoupí architekt, urbanista a teoretik Petr Hájek.

————————

Pavel Hnilička (*1975)

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Jedním z klíčových předmětů jeho zájmu je vztah teorie a praxe v navrhování. Pavel Hnilička je také autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005, 2012), „Ročenka České architektury 2009–2010“, spoluautorem publikace „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“ (2013) a autorem řady článků o urbanismu a architektuře. Urbanismus popularizuje na přednáškách, konferencích a seminářích. Je držitelem Grand Prix za architekturu za rok 2008 v kategorii nová stavba. V letech 2007–2010 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT na ústavu urbanismu. Mezi roky 2012­–2014 vedl přípravu nových pražských stavebních předpisů na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2014 je prvním místopředsedou České komory architektů a předsedou pracovní skupiny pro legislativu.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Holečková ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Zdroje:

http://www.archiweb.cz/library.php?action=show&id=114
https://www.hnilicka.cz/cs/teorie/podlaznost-mestskych-domu/117/
https://www.hnilicka.cz/cs/teorie/mesto-v-krajine-nebo-spise-mestokrajina-/115/
http://www.earch.cz/cs/revue/architekt-roku-2015-predstavujeme-finalisty-pavel-hnilicka

Titulní foto: Pavel Hnilička Architekti