PŘESAHY ARCHITEKTURY: s přednáškou věnovanou architektuře a její popularizaci vystoupí Architektka roku 2016

# architektonické večery, architektura, diskuse, Kruh, přednáška, přesahy architektury, současná architektura, Steinbachová, Trojnožka

Vloženo01. 06. 2017

Text Šárka Lorencová, Petr Klíma

Přednáškový a diskusní cyklus Přesahy architektury pokračuje ve středu 7. června 2017 třetím dílem s architektkou Marcelou Steinbachovou. Předsedkyně spolku Kruh, zakladatelka úspěšného celorepublikového festivalu Den architektury, editorka sborníků Texty o architektuře, dramaturgyně festivalu Film a architektura, členka redakční rady časopisu ERA 21 a praktikující architektka své vystoupení věnuje vlastní tvorbě, osvětě a vzdělávání v architektuře.

Datum: 7. 6. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: Café Papírna, Zahradní 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jaká může být cesta za architekturou? Jak se spolupracuje s výtvarnými umělci? Proč vznikl Kruh? Jak probíhá festival Den architektury? Kdo může změnit naše města? Jak se koncipuje nová ročenka české architektury? Jak se v architektuře vzdělávají děti a jak se popularizuje architektura mezi “dospělou” veřejností?

Na všechny zmíněné otázky bude hledat Marcela Steinbachová hledat odpověď na základě vlastní zkušenosti. Právě ona totiž jedinečným způsobem spojuje schopnost a erudici praktikující architektky s dlouhodobou aktivitou na poli architektonické osvěty. Činnosti na různých profesních polích se u ní protínají a spojují již od doby studií – projekt o architektuře a posléze spolek Kruh, věnovaný popularizaci, zprostředkovávání a promýšlení architektury, Marcela Steinbachová založila v roce 2001, dva roky před absolutoriem na pražské AVU. Od roku 2003 pak provozuje vlastní architektonickou praxi, v roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina.

V její tvorbě vynikají realizované návrhy rekonstrukce kin Aero a Světozor v Praze,  interiérů divadla Komorní scény Aréna v Ostravě, expozice Historie dopravy v NTM v Praze, projekt dřevostavby do švýcarského města Mohren (spoluautorem obou posledních návrhů je Martin Rusina) či Centra Franze Kafky v Praze, který vypracovala společně se světoznámým americkým architektem Stevenem Hollem.

Podobně úspěšná byla a je i ve vedení spolku Kruh, který do Česka přivedl desítky skvělých architektek a architektů z celého světa. Výstupy z hojně navštěvovaných přednášek, diskusí a workshopů byly spolu s rozhovory s vybranými přednášejícími publikovány v několika sbornících. Mimořádné popularity dosahuje festival Den architektury, který se od prvního ročníku (2011) koná i v Plzni, při němž stovky architektů, teoretiků, historiků a fanoušků architektury provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti v desítkách českých měst. V roce 2015 realizovala výstavu Pokoje v Domě umění v Českých Budějovicích, která si kladla za cíl pomoci vysvětlit některé aspekty architektury těm úplně nejmenším.

Aktivity spolku Kruh ji v loňském roce přinesly Cenu za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu a jistě výrazně přispěly i k tomu, že získala také prestižní titul Architekt(ka) roku 2017. Obdržela jej za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – za výbornou vlastní tvorbu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Přesahy architektury se uskuteční ve středu 28. 6. 2017 od 18:30 hod. opět v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Limity komunity vystoupí slovenský architekt Martin Jančok, několika násobný držitel profesní ceny CE–ZA–AR.

————————

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. (*1975)

Vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FF UK v Praze (1993–1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996–2000) a absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998–2003). V říjnu dokončila doktorandské studium tamtéž. Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na Univerzitě užitých umění (Universität für angewandte Kunst) ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku.

V roce 2001 založila projekt o architektuře Kruh (dnes spolek Kruh) a v roce 2011 celorepublikový festival Den architektury. Vrcholem snah Kruhu byl dlouhodobý projekt s fakultou architektury prestižní švýcarské školy ETH v Curychu. Aktivity Kruh+ se věnují vzdělávání dětí a mládeže.

Od roku 2003 provozuje vlastní architektonickou praxi, od roku 2007 ve vlastním architektonickém sdružení Skupina. Je stálou spolupracovnicí redakce a členkou redakční rady časopisu ERA21. Pracovala mj. jako odborná asistentka na Škole architektury pražské AVU, byla také členkou jedné z pracovních skupin ČKA. Žije architekturou, literaturou, filmy a cestováním.

V loňském roce získala cenu Architekt(ka) roku 2016 a Cenu za výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Holečková ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města PlzněMinisterstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

ZdrojeArchitekt roku

Titulní foto: Filip Šlapal