PŘESAHY ARCHITEKTURY: Ad triangulum Petra Hájka aneb o výzkumu a experimentu v architektuře

# anastomosis, architektonické večery, architektura, diskuse, experiment, Hájek, KCEV, LEA, přednáška, přesahy architektury, současná architektura, výzkum

Vloženo13. 05. 2017

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová

Hostem druhého dílu přednáškové série o současné architektuře bude architekt, pedagog a teoretik Petr Hájek, jeden z partnerů již neexistujícího ateliéru HŠH, zakladatel sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury a také iniciátor výzkumného projektu „/anastomosis/ – propojené město“. Ve svém vystoupení, které se uskuteční ve středu 24. května 2017 od 18:30 hod. v Café Papírna, se bude zabývat architekturou inspirovanou nearchitektonickými principy – akustikou, optikou a geometrií.

Datum: 24. 5. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: Café Papírna, Zahradní 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Co je konceptuální architektura? Co dává smysl architektonickým projektům? Je to také jejich schopnost uchovat si základní principy a hodnoty i během realizace a přinést do určené lokality nový rozměr a život? A jaký je přínos výzkumu a experimentu co se prostoru v architektuře týče?

Podobně jako první host série Přesahy architektury Pavel Hnilička se i Petr Hájek v minulosti zaobíral problémem zahušťování města, hledáním jeho vnitřních rezerv a prostředků, jak koncentrovanější zástavby dosáhnout. Aniž by toto téma pouštěl zcela ze zřetele, věnuje se dnes více výzkumu a experimentálním projektům, zejména na akademické půdě. Také na základě těchto zkušeností naznačuje, že cílem jeho práce coby architekta není najít extravagantní řešení, ale co nejlepší odpověď na otázky související se zadáním i síly, které formují výsledek. Experiment pro něj není cílem, ale prostředkem, jak dosáhnout dobrého výsledku.

Před třemi lety byl Petr Hájek, který od roku 2009 vede vlastní studio Petr Hájek Architekti, nominován na cenu Architekt roku 2014. Důvodem byla realizace několika výjimečných staveb v posledních letech – především Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, které citlivě reaguje na přírodní kontext zámeckého parku a vytváří vrcholně kultivované prostředí pro pedagogické aktivity směřující k poznávání a ochraně přírody, a rodinného domu Chameleon, který se prolíná organicky se svým přírodním okolím a poskytuje bezprostřední zážitek kontaktu s ním.

Pro porotu byly nicméně zásadní i Hájkovy novátorské a experimentální přístupy a zadání ve výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze, které vyústily ve veřejné výstavy se širokým ohlasem – /anastomosis/“ a v letech 2015–2016 „Urbo Kune“, obě v Centru současného umění DOX v Praze. Jeho studenti z FA ČVUT i VŠVU v Bratislavě byli zapojeni i do realizace projektu „Care for Architecture“, s nímž Petr Hájek společně s Benjaminem Bradňanským, Vítem Hladou, Jánem Studeným a Mariánem Zervanem zvítězili v soutěži na návrh expozice česko-slovenského pavilonu na mezinárodní architektonické výstavě La Bienalle di Venezia 2016 v italských Benátkách.

Během přednášky Petr Hájek představí i zcela aktuální projekt, s nímž se svým týmem zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na konverzi bývalých jatek na sídlo městské galerie PLATO Ostrava. Porota vítězný návrh označila za citlivý a zároveň působivý návrh, který nejlépe vyhověl zadání a potřebám galerie a odpovídá vizi, kterou má Ostrava do budoucna.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Přesahy architektury se uskuteční ve středu 7. 6. 2017 od 18:30 hod. opět v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Trojnožka vystoupí architektka a popularizátorka architektury Marcela Steinbachová, zakladatelka spolku Kruh a také držitelka ceny Architekt roku 2016.

————————

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (*1970)

Absolvoval studium na Fakultě architektury na Českém vysokém učení v Praze (FA ČVUT) a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze (ŠA AVU). V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti, nyní HXH architekti (kde je stále jednatelem), a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti. K jeho nejznámějším realizovaným stavbám patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě (památka UNESCO), Arcidiecézní muzeum Olomouc (národní kulturní památka), Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli: nádvoří, park, konírna, kočárovna (památka UNESCO), jízdárna – multifunkční sál (památka UNESCO), Vila v Berouně, Vila v Černíně, Obytné kontejnery, KCEV – vzdělávací centrum Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, Dům Chameleon v Lipencích.

Za svou práci získal řadu ocenění: Cena Grand Prix Obce architektů, Evropská cena Freiraum no2, Bauwelt-Preis – honorable mentions, 2x Stavba roku, Nominace na Cena Klubu za starou Prahu, Cena Rudolfa Eitelbergera, 2x Piranesi Award – honorable mentions, 4x česká nominace na Mies van der Rohe Award za současnou architekturu, Sustainable Architecture Award in Ferrara – honorable mentions. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury.

Od roku 2004 působí jako pedagog na FA ČVUT v Praze, kde byl v roce 2010 jmenován docentem. Od roku 2012 rovněž vede autorský ateliér architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (VŠVU). Za svou pedagogickou práci na výzkumu v oblasti urbanismu s názvem „/anastomosis/“ získal v roce 2012 Cenu rektora ČVUT III. stupně za aplikaci výzkumu v praxi. V roce 2014 byl za realizaci vzdělávacího centra KCEV pro Správu Krkonošského národního parku nominován na cenu Architekt roku 2014. V roce 2016 získal 1. místo v soutěži na národní pavilon mezinárodní architektonické výstavy La Biennale di Venezia 2016, na jejíž realizaci se podíleli i studenti z jeho ateliéru na FA ČVUT. Od roku 2012 je členem Oborové rady postgraduálního studia oboru Architektura, teorie a tvorba FA ČVUT. O své pedagogické metodě a výzkumných projektech vydal publikace Anastomosis – propojené město, Diagram 03. Je spoluautorem knihy Care (Sorge) for Architecture vydané k mezinárodní výstavě expozice česko-slovenského pavilonu v Benátkách a spoluautorem katalogu k mezinárodní výstavě space house – prostorový dům.

Je autorem řady výstav v České republice i v zahraničí: space house – prostorový dům, /anastomosis/, Ostrov umění, Ad triangulum – trojúhelník, Urbo Kune (Praha, Brno, Liberec, Oslo, Vídeň, Paříž, Londýn, Bratislava aj.) ad. Vystupoval v řadě rozhlasových a televizních pořadů o architektuře (Život v konceptu, Plán, Minimalist architects aj.). Svou práci architekta a pedagoga prezentoval a prezentuje v řadě vyzvaných přednášek ve významných institucích doma i v zahraničí. V současné době navrhuje a realizuje tyto projekty: Centrum současného umění v Praze 7, Rekonstrukce kina OKO v Praze 7, Rekonstrukce vodárenské věže v Praze 7, Dům Bílá růže v Kašperských Horách, Muzeum lanové dráhy v Peci pod Sněžkou ad.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Holečková ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města PlzněMinisterstva kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Zdroje:

http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/bez-experimentu-nemusite-najit-idealni-reseni-vysvetluje-architekt-petr-hajek–1434222
http://www.earch.cz/cs/revue/architekt-roku-2014-predstavujeme-finalisty-petr-hajek
https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zname-viteze-souteze-na-premenu-jatek-1/#

Titulní fotoDezeen.com