Představení poroty a pozvánka na vyhlášení výsledků Pěstuj prostor

# architektura, diskuse, intervence, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo13. 03. 2013

Text Správce systému

Plzeň 2015, o.p.s. a Dům hudby Vás zvou na besedu s porotou a vyhlášení výsledků programu Pěstuj prostor. Akce se koná dne 26. 3. 2013 od 18:00 v Domu hudby (Husova 30, Plzeň).

TANČÍRNA V OKRUŽNÍCH SADECH | OŽIVENÍ PODCHODŮ MALBAMI A NASVÍCENÍM | CYKLODREZÍNA DO CHRÁSTU | OBNOVA KLOTZOVY ZAHRADY | PLOVÁRNA NAPROTI PAPÍRNĚ | NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE | GALERIE NÁDRAŽKA – to vše, a ještě mnohem více, jsou nápady občanů v komunitním programu Pěstuj prostor. Které nápady jsou realizovatelné, které jsou pro město nejpřínosnější, co zvolí porota a proč? Přijďte na slavnostní vyhlášení a sami se zeptejte na budoucnost plzeňského veřejného prostoru!

Hosty 5. semináře programu Pěstuj prostor bude porota složená z nezávislých odborníků i zástupců města. Funkci porotců přijali: za město Plzeň – Mgr. Martin Baxa (primátor města Plzně) + BcA. Vladimír Líbal (MMP – kancelář primátora, náhradník v porotě), Ing. Hana Hrdličková (SVSMP) a Ing. arch. Irena Langová (ÚKRMP); za nezávislé odborníky – MgA. Jiří Sulženko, PhD. (kulturní manažer), Ing. arch. Jiří Zábran (architekt), Mgr. Petr Matoušek (sociolog); za Plzeň 2015 – PhDr. Alexandra Brabcová (manažerka participace).

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně, zastupitel Plzeňského kraje, pedagog
* 1975, Plzeň

Zřejmě nejmladší plzeňský primátor nastoupil do funkce v roce 2010. Před tím vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde získal titul Mgr. Od roku 1999 učí dějepis a zeměpis na Mikulášském gymnáziu v Plzni, od roku 2004 pouze zeměpis na částečný úvazek. Spolu s postem primátora vykonává funkci předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstna­nost v zastupitelstvu Plzeňského kraje. Dlouhodobě podporuje vznik nové budovy Západočeské galerie v Plzni i projekt Evropské hlavní město kultury. Mezi své zájmy řadí historii, architekturu, literaturu i film.

Ing. Hana Hrdličková
zahradní architekt, vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně
* 1960, Plzeň

Autorizovaná zahradní architektka Hana Hrdličková pracuje v tomto oboru soustavně od ukončení studia na Vysoké škole zemědělské v Lednici na Moravě (obor zahradní a krajinné architektury). Na Správu veřejného statku města Plzně přišla před 20 lety jako správce veřejné zeleně. Během jejího působení se podařilo obnovit např. sadový okruh města, Borský park a další plzeňské parky, přispěla i k realizaci Chotkova sedátka, které iniciovalo sdružení Maják Plzně.

Ing. arch. Irena Langová
urbanistka úseku územního plánování na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
* 1959, Klatovy

Urbanistka a architektka Irena Langová vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze. Od roku 1983 pracovala v urbanistickém středisku Stavoprojektu s.p. Plzeň a od roku 1993 v urbanistickém týmu Urbioprojekt Plzeň. Od roku 1997 do současnosti se v týmu ÚKRMP věnuje zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jako jsou například územní studie nebo regulační plány rozvojových území města Plzně. Mezi její profesní témata tedy patří právě veřejný prostor.

MgA. Jiří Sulženko, PhD.
kulturní manažer, pedagog
* 1980

Jiří Sulženko je pedagogem Katedry produkce pražské DAMU, kterou sám absolvoval v roce 2007. Znám je především jako spoluautor koncepce a vedení kulturního centra Zahrada v Praze (2007 – 2012) a manažer festivalu Street For Art (od roku 2008), což je nejvýznamnější festival umění ve veřejném prostoru a komunitách v České republice. Jiří Sulženko je členem Akademického senátu AMU, dříve působil jako marketingový manažer Divadla Archa a divadelního uskupení SKUTR i jako producent Designbloku a Bienále Industriální stopy. Plzeňskému publiku se představil např. na festivalu Světovaření 2012, které tradičně probíhá v bývalém pivovaru Světovar, a na PechaKucha Night Volume 3 v Městských lázních.

Ing. arch. Jiří Zábran
architekt, urbanista
* 1979

Jiří Zábran je mladý plzeňský architekt a urbanista, který od absolvování fakulty architektury ČVUT v roce 2005 získal již celou řadu cen (naposledy např. za bytový dům Modřínka v Plzni na Slovanech v soutěži Stavba roku 2011). „Podstatnou část jeho práce tvoří, jak říká, domkářství. Věnuje se návrhům dostupných a pohodlných rodinných domů, které vychází z potřeb zadavatelů. Mimo rodinné domy realizoval například bytový dům v Rokycanech na Šťáhlavské třídě nebo bytový dům do proluky v Modřínové ulici. V současnosti pracuje na návrhu hotelu do staré zástavby v Mariánských Lázních. Účastní se urbanistických a architektonických soutěží. Zpracoval také územní studii pro oblast u Borské přehrady – České Údolí, kam navrhl ovocné sady. Zadání veřejných soutěží ale často pro jejich nesmyslnost záměrně překračuje a dostává se demonstrativně mimo soutěž.“ Text Denisa Bytelová, v licenci galerie Sam83.

Mgr. Petr Matoušek
sociolog, pedagog
* 1970, Plzeň

Petr Matoušek je pedagogem na fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Sám absolvoval sociologii na Univerzitě Karlově v roce 2004. Působil v řadě veřejně prospěšných organizací, např. Centru protidrogové prevence a terapie v Plzni, Ústavu sociální péče v Plzni, Domovu sv. Františka, centru Johan pro kulturní a sociální projekty, nebo agentuře terénní sociální práce Ulice. Jeho oborem je problematika menšin, sociální deviace, sociologie rodiny, prostituce, bezdomovectví a problematika pohraničních oblastí. Je členem České kriminologické společnosti.

PhDr. Alexandra Brabcová
konzultantka v oblasti projektového managementu, manažerka participace společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
* 1956

Alexandra Brabcová je manažerkou sekce participace a udržitelnosti ve společnosti Plzeň 2015. Vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze, poté působila čtrnáct let v Národní galerii. Získala Fulbrigtovo stipendium na studium nonprofitního managementu, hostovala v English Heritage Londýn. V Nadaci Open Society Fund Praha vedla úspěšný autorský projekt Brána muzea otevřená. Od roku 2005 působí jako samostatná konzultantka v oblasti projektového managementu kulturně historického dědictví a rozvoje lidských zdrojů. Spolupracuje mimo jiné se Západočeskou galerií v Plzni. Její nejvýraznější projekty v Plzni 2015, o.p.s. jsou Arts management a Fórum pro kreativní Plzeň. Je hlavní manažerkou pilotního projektu Veřejný prostor a společenství, do něhož spadá program Pěstuj prostor.