Poslední piknik před 4. ZŠ na Košutce

# komunitní akce, Košutka, Předškolí 4. ZŠ, veřejný prostor, zapojení škol, zapojení veřejnosti

Vloženo06. 04. 2019

Text Správce systému

Úterý 16. dubna 2019: Rozloučení se sedacím molem a paletovým hadem, které v roce 2016 na podnět místních obyvatel vytvořili studenti architektury a žáci 4. ZŠ Plzeň.

Spolku Pěstuj prostor, přes opakovanou žádost a intenzivní snahu o domluvu, nebylo obvodem a městem prodlouženo povolení na umístění „mola“ a „hada“, proto je musíme odstranit. Rozhodli jsme se to pojmout pozitivně, jako společnou veselici s piknikem, vzdělávací akcí pro děti i brigádou pro dospělé – i jako poděkování všem, kteří se na obnově ve svém volném čase podíleli. Zároveň je to i vyjádření zájmu o nastartování lepší komunikace a spolupráce obvodu s občany v případě dalšího rozvoje místa.

Program 16. 4. (14.30-18.00):
14.30 – zahájení setkání
– vzdělávací workshop pro děti s „Architekti ve škole“ – architektonické hrátky se dřevem
– sousedský piknik – občerstvení naše i vaše (kdo můžete, vezměte prosím něco s sebou, a zároveň se můžete těšit na dobroty od nás
– sousedská brigáda – budeme rádi za pomoc s rozmontováním prvků, vlastní nářadí vítáno (zejména akuvrtačky/šroubováky; bereme s sebou samozřejmě i naše do rezervy)
– neformální diskuse – o tom, jak „molo“ i „had“ fungovaly a jak byste si představovali rozvoj prostoru do budoucna
18.00 – ukončení setkání

Co oceňujeme:
– zájem obvodu a města o další rozvoj místa (dle našich informací zde plánují další úpravy)

Co si myslíme, že je třeba zlepšit:
– komunikaci s občany – v případě jakéholiv projektu týkajícího se veřejného prostoru je přínosné záměr probrat s místními obyvateli dříve, než se začne připravovat projekt
– ocenění aktivních lidí – řada lidí vč. místních dětí investovala před časem svou energii, aby toto místo zlepšila, a zaslouží si, aby k nim obvod/město přistupoval jako k partnerům (mj. je zapojil do plánování dalšího rozvoje)
– využití stávajícího know-how – místní lidé i organizátoři dřívějších akcí mají mnoho zkušeností s fungováním prostoru, které pomůžou předejít případným nefungujícím řešením
– chytřejší („smart“) využívání energie a prostředků – v roce 2016 obvod finančně i organizačně podpořil úpravu místa, a ač „had“ i „molo“ fungují stále dobře, dnes žádá jejich odstranění – možná by stačilo je nejprve jen doplnit drobnými úpravami a nahradit je, až doslouží, nebo až bude připravena a projednána komplexní rekonstrukce prostranství; ušetřenou energii a prostředky by mohl věnovat místům, která to potřebují více

Přijďte a vezměte i své děti, těšíme se na Vás!

Pořádají Pěstuj prostor a Architekti ve škole, vzdělávací část setkání se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

————————————————

Připomeňme si genezi úpravy Předškolí – podnět od místních občanů (2014-15), workshop se studenty architektury (2016), zapojení žáků 4. ZŠ Plzeň do realizace (2016), sousedský piknik (2016), běžný den na Předškolí (2017), běžný den na Předškolí (2019) – viz foto níže.