Pravidla Otevřené výzvy Pěstuj prostor 2016–2017

Otevřená výzva Pěstuj prostor byla vyhlašována v letech 2012–2017.

1. Vyhlášení 5. ročníku Otevřené výzvy
2. Jak se můžete zapojit
3. Jak přidat podnět a co se s ním bude dál dít
4. FAQ – pravidla, pokyny a informace
5. Kontakt

 

1. VYHLÁŠENÍ 5. ROČNÍKU OTEVŘENÉ VÝZVY 

Čím chcete, aby pro vás byla Plzeň? Městem, kde můžete posedět s přáteli a sousedy na rohu vaší ulice? Kde na obyčejných místech potkáte něco neobyčejného – obnovenou Městskou plovárnu, netradiční naučnou stezku u Pramenů na Roudné nebo sedací „molo“ a multifunkčního paletového „hada“  před 4. ZŠ? Městem, kde se můžete podílet na zvelebení kdejakého zanedbaného koutu a ze kterého nechcete každý víkend odjet – městem, které se mění i dle vašeho přání? 

Otevřená výzva Pěstuj prostor již 5 let umožňuje Plzeňanům podávat podněty na zlepšení Plzně a jejího veřejného prostoru a ty nejlepší uskutečňovat. Své půlkulaté výročí letos oslaví, díky podpoře grantového programu Plzeňského Prazdroje PRAZDROJ LIDEM, festivalem veřejného prostoru nazvaným „TUTO MĚSTO“. Na jaře týmy architektů, krajinářů a umělců za pomoci autorů podnětů navrhnou proměnu 5-7 vybraných míst, na konci léta ji pak ve spolupráci s dobrovolníky z řad široké veřejnosti (a možná tedy i spolu s Vámi) uskuteční. Letní část festivalu doprovodí přednášky zajímavých hostů a zvelebení jednotlivých míst oslavíme sérií kulturně-komunitních akcí.

 

2. JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

Máte nápad, jaké místo v Plzni (na území Městského obvodu Plzeň 1 až Plzeň 10 – Lhota) by si zasloužilo proměnit? Může to být zastrčený kout, nevyužitý plácek na sídlišti či třeba frekventovaný prostor, kterým lidé dnes jen prochází, ale kdyby bylo přívětivější, rádi by se tam zastavili. Nebo vám ve vašem okolí něco chybí – relaxační koutek, místo pro setkávání, ale nevíte, kam by to bylo nejlepší umístit? I takové podněty hledáme!
Pozn.: Pokud navrhujete konkrétní místo, důležité je, aby se jednalo o veřejný či veřejně přístupný prostor (mimo běžných veřejných prostranství se mohou podněty týkat i těch míst, budov a objektů, které mají potenciál se veřejným prostorem stát, nebo které veřejný prostor přímo ovlivňují).

Mělo by se jednat o drobnější úpravy, uskutečnitelné během 4-5 dnů za pomoci architektů, dobrovolníků, ruční práce a drobné techniky (ne stavebních firem). Pokud máte představu, jak by se místo mělo proměnit, podělte se o ni, pokud ne, nevadí – od toho jsou tady architekti a umělci.

Příkladem vhodného podnětu může být zvelebené předškolí 4. ZŠ, kde se zarostlý betonový „ostrůvek“ před školou díky studentskému workshopu proměnil v sedací „molo“ a nedaleko od něj vznikl víceúčelový paletový „had“ – oba nové prvky si oblíbili nejen rodiče a děti, ale i ostatní kolemjdoucí. Podobně ožil i plácek před vinickou knihovnou – místní knihovnice ve spolupráci s architektonickým studiem architectureMADE a dobrovolníky vytvořily čtecí koutek „Oáza“ s houpacími sítěmi a prostorem pro pořádání akcí pro čtenáře. Už několik let také pečujeme o břehy Radbuzy v okolí Městské plovárny – přibyly zde lavičky různých velikostí a tvarů (od obří přes schodovou po vyhlídkovou), mezník nebo vlnitá „paluba“ na někdejší opalovací loučce, která může sloužit k posezení, poležení či jako pódium.

A jaká bude Vaše úloha? Vy jste největší znalci vybraného místa (nebo oblasti), kde žijete, pracujete, nebo které máte rádi. Nejdůležitější tedy je, abyste nám řekli, jak dnes místo funguje, jak by mělo fungovat v budoucnu, a to nejen pro Vás, ale i pro Vaše sousedy, návštěvníky apod. Z tohoto důvodu je žádané, abyste se zúčastnili plánovacího semináře s architekty a dalšími odborníky, který se uskuteční ke konci března 2017. Podmínkou zaslání podnětu také je, že nějakým způsobem přiložíte ruku k dílu. Nemusíte se toho bát – navrhněte si sami, jak byste chtěli pomoci, zda při realizaci vezemete do ruky kladivo a pilu, pořídíte kvalitní fotografie z výroby, obstaráte část propagace projektu nebo třeba navaříte dobrovolníkům dobrý oběd. 🙂

 

3. JAK PŘIDAT PODNĚT A CO SE S NÍM BUDE DÁL DÍT

Podnět zadáte jednoduše pomocí webového formuláře nebo zasláním poštou (na adresu Pěstuj prostor, z. s. , Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň). Porota složená z expertů vybere z nových i z dříve došlých podnětů ty nejvhodnější k realizaci. V březnu se každého z nich ujme tým odborníků a vymyslí, jak jednotlivá místa upravit – budeme rádi, pokud se autoři nápadů také zapojí. Pokud nebude Váš nápad vybrán pro TUTO MĚSTO, neznamená to, že jste ho poslali zbytečně – dobrými realizovatelnými nápady se budeme zabývat i v budoucnu.  

 Termíny:

  • uzávěrka zasílání podnětů poštou nebo e-mailem: 10. 2. 2017 (rozhoduje poštovní razítko)
  • uzávěrka zadání podnětů pomocí webového formuláře: 15. 2. 2017
  • výběr nejvhodnějších podnětů porotou: březen 2017
  • plánovací workshop: březen 2017
  • realizační workshop: září 2017

Průběžně – nejen do 15. 2., ale během celého roku – můžete přidávat i jiné podněty (podle pravidel negrantové kategorie předchozího ročníku Otevřené výzvy), vybraným nápadům se budeme v budoucnu také věnovat. Grantová kategorie pro nové podněty není v roce 2017 pro nové podněty otevřena – od letošního roku bude vyhlašována bienálně (každý druhý rok), pravidla budou podobná jako v předchozím ročníku. V mezidobí se budeme věnovat podpoře a udržitelnosti již započatých projektů a realizaci dřívějších podnětů z negrantové kategorie.

 

4. FAQ – PRAVIDLA, POKYNY A INFORMACE

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?
Zapojit se může opravdu každý, od dětí až po seniory. Podstatná je chuť něco změnit, ne si jen neúčelně stěžovat. Přispěvatelé musejí respektovat pravidla Otevřené výzvy a nesmějí svou činností porušovat právní řád ČR ani pravidla slušného chování. Podmínkou zaslání podnětu také je, že nějakým způsobem přiložíte ruku k dílu. Vhodné je zúčastnit se plánovacího semináře (konec března 2017), kde o svém podnětu můžete povědět odborníkům bližší informace. Během samotné realizace se můžete rozhodnout, zda sami vezemete do ruky kladivo a pilu, pořídíte kvalitní fotografie z výroby, obstaráte část propagace projektu nebo třeba navaříte dobrovolníkům dobrý oběd. 🙂

NA CO JE VÝZVA ZAMĚŘENA?
Účelem výzvy je vyhledat a podpořit malé až středně velké změny ve veřejném prostoru v Plzni. Mimo běžných veřejných prostranství se mohou podněty týkat i těch míst a objektů, které mají potenciál se veřejným prostorem stát, nebo které veřejný prostor přímo ovlivňují. Některé podněty nemusí být vázány k jednomu místu, mohou se zabývat více lokalitami nebo konkrétním jevem v rámci celého města – viz např. projekty Almara překvapení, Rozkvetlá Plzeň a Křížky a vetřelci. Podněty by měly přispívat ke zlepšování veřejného prostoru a podpoře místní komunity.

JE VÝZVA MÍSTNĚ VYMEZENA?
Výzva je ve stávající podobě zaměřena na město Plzeň a podněty musí být umístěny na území města Plzně (MO Plzeň 1 až MO Plzeň 10 – Lhota) s tím, že mohou v odůvodněných případech přesahovat přes jeho hranice.

CO MI VÝZVA NABÍZÍ?
Otevřená výzva nabízí finanční podporu úspěšným podnětům z grantové kategorie (otevřené každý druhý rok – příště tedy v roce 2018), odborné konzultace, nefinanční pomoc ve formě propagace, propojování s dalšími organizacemi a aktivními jednotlivci. Vybrané podněty z negrantové kategorie budou realizovány spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s jejich autory, externími odborníky a příslušným městským obvodem. V roce 2017 budou vybrané nápady realizovány v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO. Součástí aktivit spolku Pěstuj prostor je i dlouhodobé schéma občanského vzdělávání ve formě diskusních seminářů, přednášek a praktických workshopů, které se zaměřuje na témata vzešlá od občanů v rámci Otevřené výzvy.

JAKÉ TYPY PODNĚTŮ MOHU ZADÁVAT?
Výzva je zaměřena na podněty ke změnám malého až středního měřítka, které se týkají stávajícího veřejného prostoru, popřípadě vytvářejí nový veřejný prostor. Vítáme podněty, které povedou jak k fyzické proměně, tak ke změně vnímání konkrétního místa. Úspěšná může být kombinace obou přístupů – nejprve místo fyzicky uzpůsobit budoucí aktivitě, poté ho oživit pravidelným programem. Zajímají nás i tvůrčí intervence, ke kterým Vás místo inspiruje. Přejeme si, aby se veřejný prostor čím dál více skládal z míst, na kterých lidem záleží, která jsou jim příjemná a plná života.

JE MOŽNO UVÉST PŘÍKLADY VHODNÝCH PODNĚTŮ?
Příklady několika skutečných podpořených podnětů jsou v kapitole 2. Vhodným podnětem může být například i nové využití plácku se sušáky, úprava veřejné předzahrádky, zvelebení místa pro pravidelná divadelní představení, pořádání knižních a jiných trhů mimo centrum města, vybavení prostranství pro shromažďování rodičů s dětmi, úprava zanedbaných zákoutí, instalace laviček a odpadkových košů, doplnění přechodů pro chodce, výstavba lávky přes potok atd. Toto jsou pouze příklady pro inspiraci, skutečný podnět by měl vyjít od Vás.

Důležité je, že se jedná o komunitní projekty – změny tedy jsou, alespoň v prvních fázích, realizovány občansky a ne stavebními firmami. Tomu musí být uzpůsobeno i navržené řešení, jehož představu byste měli u podnětu uvést. Dále nezapomeňte navrhnout způsob Vašeho zapojení do procesu realizace.

Podněty navržené pro realizaci v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO by měly být uskutečnitelné během 4-5 dnů za pomoci architektů, dobrovolníků, ruční práce a drobné techniky (ne stavebních firem).

JSOU NĚKTERÉ PODNĚTY VYLOUČENY NEBO NEVHODNÉ?
Nevhodné jsou změny příliš velkého měřítka, podněty k běžné údržbě a podněty týkající se zcela jiných témat, než je veřejný prostor a jeho užívání. Otevřená výzva neslouží pro nepřiměřenou recesi ani pro politické boje, podněty tohoto charakteru budou vyřazeny. Nevhodným podnětem může být požadavek na přesunutí čtyřproudé silnice nebo výstavbu zimního stadionu, podnět pro nahlášení závady (rozbitý stojan na kolo) či vandalismu (vyvrácený patník) nebo stížnost na chování spoluobčanů (sousedé neuklízejí výkaly po psech). Hlášení týkající se běžné údržby a oprav by měly být zasílány přímo na příslušný úřad (Správa veřejného statku města Plzně, úřad městského obvodu apod.), nejjednodušší způsob je prostřednictvím městské mobilní aplikace Plzni.to. Projektem Pěstuj prostor chceme přispět zejména k tvůrčí změně vnímání města, a to očima jeho obyvatel. Důležitá je pro nás fantazie a nápaditost podnětu, nebo např. přidaná hodnota v podobě komunitního přínosu.

SPECIÁLNÍ VÝZVY / PODNĚTY
V minulých ročnících byla mimo možnosti zadat obecný podnět otevřena i speciální výzvy zaměřená na určité téma. Smyslem těchto výzev byla větší podpora vybraných oblastí – proběhly např. výzvy „Schody pro Plzeň“ nebo „Řeka ve městě“. V letošním ročníku je mimo jiné možné podávat podněty, které se mohou kvalifikovat pro realizaci v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO (jaké typy podnětů jsou pro tento účel vhodné je popsáno v kapitole 2).

KDE A JAK MOHU PODNĚTY ZADAT?
Podněty se zadávají na webové stránce pestujprostor.plzne.cz pomocí formuláře Přidat podnět. Místo, které byste chtěli změnit k lepšímu, vyfoťte – pro zveřejnění podnětu je potřebná alespoň 1 fotografie. Poté ve formuláři vyplňte všechny požadované kolonky, nepovinné kolonky dle Vašeho uvážení a klikněte na tlačítko Odeslat podnět.

Vložením podnětu souhlasíte s jeho uveřejněním, dalším zpracováním, pozměňováním a případnou realizací. U podnětu se zobrazí Vaše jméno nebo přezdívka, kterou jste zadali. Další údaje o Vás nebudou zobrazeny. V případě opakovaných problémů s vyplněním formuláře můžete zaslat svůj podnět se všemi povinnými informacemi a s fotografií e-mailem na adresu: vyzva@pestujprostor.cz. Pozor, pro zaslání e-mailem platí z důvodu složitější administrativy dřívější uzávěrka (viz Termíny výzvy)!

MOHU PŘIDAT PODNĚT BEZ INTERNETU?
Pro ty z vás, kteří nemají přístup na internet, je připravena možnost zaslání podnětu poštou. Přiložte alespoň 1 fotografii místa a v textu napište tyto údaje:

Podnět: název podnětu, poloha místa (přibližná adresu a bližší specifikace – např. „vnitroblok u Smrkové 10“), popis podnětu (do 1 500 znaků), návrh jeho řešení (do 3 000 znaků) a návrh Vašeho zapojení (do 1 500 znaků), nepovinně můžete přiložit i další příloha – skici, plány, více fotografií apod. (maximálně 3 strany A4).

Osobní údaje: Vaše jméno a příjmení, adresa, telefon a souhlas s uvedením Vašeho jména nebo přezdívky, pod kterou by měl být příspěvek zobrazen (žádné další údaje o Vás zveřejněny nebudou).

Obálku s kompletními materiály výrazně nadepište „Otevřená výzva Pěstuj prostor“ a zašlete do 10. 2. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka) na adresu: Pěstuj prostor, z. s., Táborská 10, 326 00 Plzeň.

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH PODNĚTŮ?
Odpovědnost za obsah jednotlivých podnětů nesou jejich autoři, ne spolek Pěstuj prostor, z. s. Při vkládání si proto dávejte pozor, zda uváděné informace a přiložené materiály nejsou chráněny autorskými právy. Při (legálním) přejímání nápadů je vhodné citovat nebo uvést odkaz na původního autora nápadu. Fotografie a další materiály používejte vlastní, dále materiály nesoucí licenci Ceative Commons (včetně řádného uvedení autora) či takové, u nich již autorská práva vypršela.

KDO VLASTNÍ AUTORSKÁ PRÁVA K JEDNOTLIVÝM PODNĚTŮM
Smyslem projektu Pěstuj prostor je tvorba veřejné databáze nápadů, podněty se tedy může inspirovat každý. Výjimkou jsou podněty přihlášené do grantové kategorie výzvy: u nich mají vždy přednost jejich autoři a pouze v případě, že se o ně již nechtějí aktivně starat, může podnět nebo jeho realizace přejít na jiného nositele. Pokud máte zájem realizovat podnět z databáze, obraťte se na nás, rádi vám poradíme (vyzva@pestujprostor.cz).

Při publikování, realizování či jiném nakládání s podněty z Otevřené výzvy Pěstuj prostor je zapotřebí splnit tyto podmínky: uvést jméno autora podnětu nebo jeho přezdívku, uvést spolek Pěstuj prostor, město Plzeň a příslušný městský obvod, je-li do řešení podnětu zapojen. Při grafické publikaci (např. formou letáku s podnětem) kontaktujte spolek Pěstuj prostor pro podrobné podmínky uvedení log a dalších náležitostí.

MOHU SE VYJADŘOVAT K PODNĚTŮM OSTATNÍCH OBČANŮ?
Živá diskuse o podnětech je jedním z cílů Otevřené výzvy. Věříme ve vzájemnou výpomoc, zdravý občanský dialog i v pluralitu názorů. Ke každému podnětu je možné přidat vlastní názor nebo informaci několika způsoby. Tlačítko „Doplnit podnět“ Vás navede k formuláři, ve kterém zadáte vlastní návrh řešení. Každý podnět má také svou diskusní nit, kde k němu můžete přidávat komentáře. Komentáře musejí být věcné a splňovat pravidla slušného chování. Podnětu také můžete vyjádřit podporu přidáním bodu pomocí tlačítka „Hlasovat pro podnět“.

CO SE STANE S PODNĚTEM PO ZADÁNÍ?
Podnět se zobrazí v internetové databázi a v interaktivní mapě na portálu Veřejný prostor.plzne.cz. Návštěvníci portálu mají možnost podnět komentovat, navrhnout vlastní řešení nebo dát podnětu plusový bod. Podnět závažně porušující pravidla Otevřené výzvy (obsahující vulgarismy, podnět s neodpovídajícím tématem apod.) bude odstraněn. Ostatní podněty posoudí odborná porota.

JAKÝ JE DALŠÍ PRŮBĚH VÝZVY?
V letošním ročníku vybere po uzávěrce výzvy porota složená z odborníků z dříve došlých i nových podnětů ty nejvhodnější k realizaci v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO (po konzultaci se zástupci městských organizací). Na jaře proběhne plánovací workshop, kde architekti a umělci za pomoci autorů podnětů jednotlivé nápady rozpracují, v září pak budou spolu s dalšími dobrovolníky z řad veřejnosti uskutečněny. Ostatními letos došlými podněty se bude širší porota i spolek Pěstuj prostor, z. s. podrobněji zabývat příští rok.

JAKÉ JE DATUM UZÁVĚRKY PROBÍHAJÍCÍHO KOLA?
Datum uzávěrky aktuální výzvy je 10. 2. 2017 pro podněty zaslané poštou a e-mailem a 15. 2. 2017 pro podněty zadané prostřednictvím webového formuláře. Podněty došlé nebo zadané po těchto datech budou zobrazeny v databázi, ale budou posuzovány až v dalším ročníku výzvy. Více viz Termíny výzvy.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA HODNOCENÍ PODNĚTŮ?
Porota se zabývá každým podnětem individuálně, je zapotřebí posoudit celou řadu okolností a důsledků. Smyslem Otevřené výzvy Pěstuj prostor je zlepšit plzeňský veřejný prostor a vztah občanů k veřejnému prostoru a městu. To je základním klíčem k výběru podnětů. Porota se řídí některými pomocnými kritérii:

  • kvalita nápadu – nápaditost a celková promyšlenost podnětu
  • přínos pro veřejný prostor – zlepšení veřejného prostoru, odstranění „bolavého místa“
  • přínos pro komunitu – šíře dopadu, vytvoření prostoru pro setkávání, odstranění problému kritizovaného komunitou, udržitelné zapojení obyvatel
  • realizovatelnost podnětu – uvážení zásadních překážek pro realizaci a složitost přípravného a povolovacího procesu (poznámka: v roce 2017 se bude porota soustředit na realizovatelnost v rámci festivalu TUTO MĚSTO; obecně je možné vybrat i hůře realizovatelný podnět, pokud přináší natolik dostatečnou kvalitu, že jí lze odůvodnit složitější a dlouhodobější přípravu realizace)
  • úroveň odevzdané žádosti a rozpočtu

Pomocným faktorem mohou být reakce veřejnosti v diskusi u podnětu, počet bodů veřejnosti apod.

CO KDYŽ MŮJ PODNĚT NENÍ VYBRÁN A PŘESTO HO CHCI ZREALIZOVAT?
Není možné vybrat všechny zadané podněty – ani všechny dobré podněty – k okamžité podpoře a realizaci. Všechny podněty, které jsou dle poroty smysluplné, jsou součástí databáze, tzv. „knihy přání občanů”, ze které se může inspirovat místní samospráva nebo jiné organizace. Pokud se sami rozhodnete započít realizaci některého podnětu, informujte nás o tom prosím, a když to bude v našich silách, rádi Vás nějakým způsobem podpoříme.

CO JSOU WORKSHOPY A WORKCAMPY?
Skvělým nástrojem pro realizaci jednoduchých i složitějších podnětů jsou workshopy a mezinárodní workcampy pořádané spolkem Pěstuj prostor. Workshop je kratší (např. jednodenní či víkendová) akce cílená zejména na místní obyvatele. Mezinárodní workcamp tradičně pořádáme v červenci, běžně trvá dva týdny a za tu dobu se upraví jedno až dvě místa v Plzni. Na workcamp přijedou dobrovolníci z celého světa, většinou jich vybíráme okolo 10. K nim pak zveme na pomoc i místní veřejnost. Obě akce je nutné dopředu důkladně připravit, zajistit materiál a potřebná povolení, rozvrhnout plán práce, myslet na ubytování workcamperů a občerstvení dobrovolníků. Pro workcamp, který je organizačně náročnější, raději vybíráme projekty, které již mají za sebou alespoň menší iniciační realizaci. Není to však podmínkou. Pokud nás přesvědčíte svým velkým zájmem o uskutečnění a zejména o udržitelnost svého projektu, je šance, že váš podnět bude podpořen i tímto způsobem.

 

5. KONTAKT

V případě dalších otázek k Otevřené výzvě Pěstuj prostor 2016–2017 nás prosím kontaktujte na e-mailu vyzva@pestujprostor.cz nebo na telefonu 776 806 005 (Silvie Hašlová). Budeme se snažit Vám co nejdříve pomoci. Po domluvě je možné i osobní setkání.

Poštovní adresa:
Pěstuj prostor, z. s.
Táborská 2190/10
326 00 Plzeň

Web: pestujprostor.plzne.cz
E-mail: vyzva@pestujprostor.cz

V případě zaslání podnětu poštou obálku s kompletními materiály výrazně nadepište „Otevřená výzva Pěstuj prostor“.

 

Google+