Pozvánka na kreativní workshop Plovárna u Radbuzy

# Příspěvek bez tagů

Vloženo25. 02. 2014

Text Marek Sivák

Rádi bychom pozvali všechny aktivní občany, kteří mají zkušenost s úpravami veřejného prostoru nebo s komunitními stavbami, na kreativní workshop „Úpravy místa bývalé plzeňské Plovárny u Radbuzy“. Workshop se odehraje v pondělí 10. března od 18:00 v sále č. 18, Kopeckého sady 11, Plzeň.

Během workshopu budeme plánovat úpravy Plovárny a jejího okolí, které se zrealizují během letního mezinárodního workcampu Pěstuj prostor – Foster the City, nebo během následných komunitních akcí. Na workshop jsou zváni zástupci organizací města, odborná veřejnost (tj. lidé se zkušeností s aktivitami ve veřejném prostoru) a všichni, kteří se nějakým způsobem chtějí do úpravy místa aktivně zapojit.

Více o loňském ročníku workcampu Pěstuj prostor se dozvíte zde.
Mapu okolí Plovárny najdete zde: www.mapy.cz/s/9jtB.

Budeme rádi, pokud svými nápady nebo i dalším zapojením pomůžete rozžít jedno z klíčových rekreačních míst historické Plzně!

Workshop bude mít následující program:

18.00 – úvodní prezentace (Maják Plzně)
18.15 – práce ve skupinách – brainstorming nápadů
19.00 – společná prezentace nápadů jednotlivých skupin
19.30 – inspirativní prezentace příkladů proměn z jiných měst (Letná sobě, Plzeň 2015)
19.50 – rozvedení a dokončení práce ve skupinách
20.30 – společná závěrečná prezentace nápadů, diskuse, volba realizací pro workcamp
21.00 – finalizace výstupů, představení dalších kroků
21.15 – ukončení workshopu

Součástí workshopu bude malé občerstvení.

Budeme se na Vás těšit,
Plzeň 2015, Maják Plzně, ENVIC, Letná sobě