POST—INDUSTRIÁL: začíná podzimní cyklus přednášek a diskusí o průmyslové architektuře v Plzni

# architektonické večery, architektura, DEPO2015, diskuse, Papírna, Plzeň, post–industriál, přednáška, průmyslová architektura

Vloženo15. 09. 2016

Text Šárka Lorencová, Petr Klíma

Na přelomu léta a podzimu bude v kavárně kreativní zóny DEPO2015 zahájena další z již tradičních sérií přednášek a diskusí. Tentokrát spolek Pěstuj prostor zvolil téma industriální architektury a konverzí průmyslových staveb. Ve středu 21. září 2016 od 18:30 hod. se mohou příznivci architektury v rámci prvního dílu cyklu POST—INDUSTRIÁL vypravit po proudu Radbuzy. Právě na březích této řeky vzniklo několik areálů, které se staly důležitou součástí města a jejichž role se v nedávné době začala výrazně proměňovat.

Datum: 21. 9. 2016
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň – kavárna

————————

Hosté večera:

Karel Zoch – referent památkové péče Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně

Jiří Suchánek – ředitel Plzně 2015, která provozuje kreativní zónu DEPO2015

Jaroslav Jiřička – předseda představenstva společnosti KRPA Investment, jež vlastní papírenský areál

Jaroslav Bláha – jednatel kreativního Studia Petrohrad a předseda občanského sdružení Pap–rna, které vnáší kulturní život do jedné z budov bývalé papírny

Irena Langová – architektka z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

————————

Událost na Facebooku

————————

Karel Zoch z Odboru památkové péče Magistrátu města představí historii, současnost a budoucnost areálu Papírny a DEPO 2015, a to se zřetelem k historické a architektonické hodnotě výrobních objektů a památkové ochraně vybraných budov. Zmíní také svoji snahu o zachování Piettovy vily a do diskuse vnese téma vhodného využití továrního komplexu při zachování jeho památkových hodnot.

Jiří Suchánek, ředitel Plzně 2015, která se stará o kulturní náplň a provoz kreativní zóny DEPO2015, připomene změny, které se v bývalém dopravním depu od podzimu 2014 do současnosti odehrály a které ho ještě v blízké době čekají. Upozorní, že smyslem realizovaných zásahů nebylo transformovat prostor do galerijní podoby, ale zajistit bezpečnost návštěvníků, vytvořit pro ně hygienické zázemí a zajistit vytápění dílčích částí souboru staveb. Jedinečnou atmosféru pak prostoru vdechla řada uměleckých instalací, výstav, koncertů a dalších akcí. Jiří Suchánek bude hovořit i o dosavadních zkušenostech s provozem a předestře i vizi budoucnosti celého areálu.

Jaroslav Jiřička, předseda představenstva společnosti KRPA Investment, představí postupnou transformaci Papírny, aktuální situaci areálu i střednědobou vizi z pohledu majitele. Součástí této vize je bezpochyby i Domov seniorů Anavita, který poskytuje péči například pacientům s Alzheimerovou chorobou a jeho vybudování doprovázela veřejná diskuse o jeho umístění, architektonické hodnotě i úpravách veřejného prostranství. Během večera bude řeč i tom, jak funguje sousedský vztah mezi novostavbou a kulturním centrem.

Jaroslav Bláha, jednatel kreativního Studia Petrohrad, předseda občanského sdružení Pap–rna a místopředseda občanského sdružení Pilsen Live, promluví o historii těchto iniciativ a jejich snažení o animaci změn v areálu Papírny a o vytvoření skutečně fungujícího mezioborového prostoru, jenž nabídne umělcům i návštěvníkům takové zázemí a programovou kvalitu, že se na toto místo budou rádi vracet.

Irena Langová, architektka z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, nahlédne téma industriálu v širších souvislostech připravované strategie města Plzně, když představí závěry SWOT analýzy týkající se právě průmyslové tradice města. Současnou i budoucí roli průmyslových areálů ve městě pak zasadí do textu nového územního plánu Plzně. Větší část prezentace nicméně věnuje prezentaci vývoje pohledu města na areál dnešní zóny DEPO2015 a jeho blízké okolí, představí i studii na území někdejšího parního válcového mlýnu Lindacker & Klobasa, které se nachází rovněž při řece Radbuze.

Vstupné na akci je 50,- Kč, vstupenky bude možné zakoupit také na webech Plzeňské vstupenky a Goout.cz. Další přednáška a diskuse z cyklu POST—INDUSTRIÁL s názvem Škodovy závody stále živé se bude konat ve středu 5. 10. 2015 od 18:30 hod. v multifunkčním sále Techmania Science Center v Plzni.

————————

Sérií čtyř přednáškových večerů chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a s podporou Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

————————

Zdroje:
http://www.asb-portal.cz/aktualne/novinky/byvale-depo-v-plzni-se-upravi-za-10-milionu
http://plzensky.denik.cz/kultura_region/suchanek-depo2015-nas-hlavni-ukol-20160107.html
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/z-papirenske-vily-zbylo-rumiste20080721.html
http://plzen.idnes.cz/papirna-domov-pro-seniory-slovany-d58-/plzen-zpravy.aspx?c=A150526_133030_plzen-zpravy_pp

Titulní foto: Petr Jehlík, Plzeňský architektonický manuál (PAM)