Utopia – socialistický městský park

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Vojtěch Cibulka

Vloženo

28. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 1

6 bodů

V Plzni (resp. v celé České republice) se nachází velké množství opomenutých výtvarných objektů z doby minulého režimu. Každým rokem jsou jich v rámci revitalizace města desítky ničeny. Valná většina zachovalých děl nemá žádnou ochranu a nebývá pro majitele žádným cenným majetkem. Jsou nevyužitým „volně se povalujícím“ materiálem s obrovským potenciálem pro kulturní využití. V některých evropských metropolích vznikly rozsáhlé exteriérové expozice – muzea pod širým nebem, které soustředí výtvarné objekty – připomínky totality, a mají mezinárodní věhlas (Budapešť, Moskva, litevský Grutas park, Berlín). Uvolněná 60. léta a následná normalizace umožnily vznik zvláštní podoby komunistické totality se specifickou podobou výtvarného umění ve veřejném prostoru. Odborná veřejnost se v posledních letech právě tímto obdobím hluboce zabývá. Zájem už se nějaký čas přelévá do široké veřejnosti prostřednictvím řady výstav, přednášek, veřejných diskusí, atd. Je otázkou času, které město/instituce se první zhostí relativně lehce a levně získatelného hodnotného materiálu a vytvoří „svou“ expozici. Proč by nemohla vzniknout v Plzni?

Iniciativou projektu není odvoz děl, která jsou udržovaná a na udržovaném místě původně určeném k osazení. Cílem je preventivní ochrana děl, jejich nové nápadité představení veřejnosti edukativní formou. Projekt by měl vytvořit skanzen – model ideálního socialistického veřejného prostoru i s dobovým inventářem (nejen uměleckými objekty).

Návrh autora podnětu

1) Město Plzeň disponuje řadou nevyužitých veřejných prostranství, která by pro exteriérovou veřejně přístupnou sbírku výtvarných realizací z doby komunistické totality mohla vyhovovat. Vhodným se pro tento projekt může stát jakýkoliv dobře přístupný pozemek a to především pozemky v blízkosti sídlišť z dob minulého režimu. Důležitá je však blízkost přírody, protože exteriérové objekty byly určeny do parkového prostředí. Na začátku řešení by byla nabídka a diskuse se správou a majiteli těchto pozemků, úsilí o zisk co nejvhodnějšího pozemku za co nejpříznivějších podmínek (co nejméně nákladných pro instalaci a úpravu prostoru, avšak odpovídajících základním podmínkám vhodnosti k tomuto účelu). K vhodným prostorům pro tento účel patří otevřené vnitrobloky sídliště Bolevec. Kromě ideálního otevřeného prostranství mezi mnohopatrovými paneláky se zde také často nachází i zachovalý dobový městský inventář. Vedle prostoru s bazénem při Nýřanské ulici (viz. foto) lze za vhodný považovat i prostor na konci Kaznějovské ulice. V Plzni lze samozřejmě najít i mnoho jiných vhodných míst. 2) Úprava pozemku pro daný účel - doplnění vhodným dobovým inventářem, kterého je na všech možných skládkách stavebního odpadu v okolí dost. Příprava pro instalace a pro veřejný přístup. 3) Získání nebo propůjčení zaniklých a „zanikajících“ děl do správy projektu. Tedy oslovení majitelů, správců a formálním řešení problému. 4) Přeprava (často velice těžkých a rozměrných) výtvarných děl na vybrané místo a jejich následná instalace. 5) Správa objektů a jejich ochrana a správa pozemku a jeho inventáře. Propagace projektu.

Zapojení autora do realizace

Rád se zapojím ve všech bodech návrhu řešení. Rád pomůžu s výběrem pozemku a s jeho úpravou a zařízením. Vytipuji díla, zjistím majitele a správce těchto děl a jejich přístup k projektu. Pomůžu s dopravou a instalací děl. Ve spolupráci s členy projektu Křížky a vetřelci a jinými podobnými organizacemi zajistím propagační činnost a doprovodné programy zprostředkovávající aktuální interpretaci děl prostřednictvím diskusí s odbornou veřejností i s pamětníky, včetně autorů děl.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+