Úprava parku Košutka

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Otto Košťan

Vloženo

29. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 1

5 bodů

Níže uvedené chápu jako úvodní projekt. Tento projekt by zlepšil život obyvatel této čtvrti. Jak dospělí tak hlavně děti by viděli zblízka kolem
sebe pobíhat hejna koroptví, bažantů, srnku se srnčaty a zajíčky. A v létě na keřích stovky motýlů. Proto jsem experimentálně udělal krmnou linku v tomto budoucím parku. Park by začínal v oblasti Zemníku a pokračoval by zhruba ke Globusu. Linka je dlouhá přibližně 900 m tam a 900 m zpět. V této oblasti jsem už dva měsíce krmil bažanty a koroptve na šesti místech. Mám přesné záznamy, kdy jsem krmil a kolik zasypal do krmítek. A to: každý druhý den jsem do krmítek zasypal 100 g žaludů nebo pšenice.
Cílem této mé činnosti bylo potvrdit, že filozofie, s kterou jsem přistupoval k projektu, byla správná. Chtěl jsem se ujistit, že jsou tam bažanti, koroptve, srnky a zajíci. Projde tam i liška a divoké prase. Objevil jsem tam jejich stopy. Budu šťasten, když se přijedete podívat na mé krmení.

 

Úvodní foto: Butterfly on Buddleia, autor:tdlucas5000, licencováno CC BY 2.0

Návrh autora podnětu

Po dílčím vyhodnocení jsem dospěl k následujícím 1/ Linku ponechat natrvalo, případně přesvědčit důchodce z TOTEMU, aby pomáhali krmit. 2/ Zachovat šípkové keře, další vysadit /tyto keře zachovaly přes zimu v Plzni bažanty a koroptve/. 3/ Všechny stromy v budoucím parku mimo duby a jehličnany zmladit na výšku 20 cm /prakticky se jedná o vrby/. 4/ V parku vysadit jenom a jenom stromy, které dávají potravu zvířatům a ptákům. Duby /naše nebo kanadské/, cedry altajské, které by přitáhly veverky a další ptáky. Rozteč mezi stromy 50 m. Nesmí dojít k zastínění šípkových keřů. 5/ Postavit rozhlednu /kazatelnu/. Po Zemníkem je velká jáma a od okraje této jámy směrem ke Globusu tuto rozhlednu postavit. Existuje mnoho příkladů těchto rozhleden: U Soumarského mostu, u Zbůchu /Karel Machoň/ nebo Dančí obora Zámek Veltrusy. 6/ Asi 50 m od rozhledny postavit zásyp a krmelec pro srnčí /viz Pavilonek na Zámku Veltrusy/. 7/ V již vzpomínané jámě vedle Zemníku, která by byla určená pro motýly, vysadit keře: komule Royal Red – motýlí keř, tavolník jarní bílý, tavolník letní, tavolník popelavý, tavolník Firelight, tavolník van Houtteův, tavolník nízký Darts Red, šeřík, ibišek a další /viz například katalog Starkl 2016/. Též janovec, pamelník, šípek, kustovnice. Keře vsadit hustě do čtverce 5 m x 5 m. Mezi čtverci mezera 5 m. V mezerách by měla být tráva a rostliny, kterými se živí motýlí housenky. Nesmí se kosit. 8/ V jámě musí být 3 jezírka pro kachny. 9/ Z jižní strany před jámou postavit objekt k uctění slunce

Zapojení autora do realizace

-

DO DISKUSE

Diskuse k podnětu

od: Veronika1976

06. 05. 2016 | 02:21 |

Nějaké plochy osázené pro motýli by určitě stály za to, a na více místech - ale k tomu by se daly využít i kousky stávajících parků, luk nebo trávníků mezi domy. Hlavně sekat jen jednou, maximálně dvakrát ročně, nehnojit a nestříkat, doplnit nějakými vhodnými keři... Motýlí území musí být vhodné pro dospělce, ale taky pro jejich housenky! Asi se raději poradit s odborníkem. Motýli z krajiny mizí, takže kdyby měli tu a tam kousek (v Lochotínském parku, Borském parku, na Lobezských loukách, v Luftově zahradě atd.), bylo by to moc dobře. Hlavní mor pro ně je časté sekání, vedle něj taky hnojení a postřiky. A já pomalu nemám kde dcerkám ukázat motýla, tedy kromě nezničitelných bělásků, těch je všude dost. Na žluťásky jezdíme na Zábělou... Mělo by se s tím něco udělat! A nebylo by to těžké ani drahé, je třeba víc věcí NEDĚLAT než dělat. I když naučné cedule o motýlech vedle motýlích území by se určitě hodily. Moc prosím, zkuste to!

od: Veronika1976

06. 05. 2016 | 02:11 |

Koroptve jsou ohrožený druh, jehož stavy v minulosti drasticky poklesly. V současnosti jsou pokusy o jejich podporu, úspěšné zejména na Moravě. Na Plzeňsku je to podle ornitologů s koroptvemi katastrofa (minimum a podpora žádná). Když v Plzni ještě koroptve jsou, měli bychom je chránit - a v zimě přikrmovat! Jistě by se bylo ochotno zapojit víc lidí, kdyby nějaký projekt běžel, já sama bych ráda přispěla. A kdyby to šlo, ukázala bych koroptve svým malým dětem, které znají koroptvičky jen z básniček a vůbec knížek. Moc prosím, udělejte pro koroptve něco! Přikrmování v rámci (v místě) přírodního parku by určitě šlo, jen by musel mít ten park ohled na zvířata, zejména pak koroptve. Tady jsou stránky českého projektu na podporu koroptví: http://www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/koroptev/koroptev-polni--perdix-perdix-.html Často se prý zapojují myslivci, nedalo by se s nimi (těmi z Plzně) promluvit? Nebo nemělo by třeba zájem pomoct zoo? Vedle u Globusu jsou prý takyu Makra na Borských polích. Kdyby v Plzni běžel nějaký program pro podporu koroptví, třeba by se mohl udělat jednou (nebo i víckrát) do roka výlet za koroptvemi, aby je děti mohly uvidět naživo.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+