Trasa k ZOO

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Michal Marek

Vloženo

21. 04. 2014

Ročník

2014-2015

Městský obvod

MO Plzeň 1

14 bodů

V současné době je přístup k ZOO realizován především pomocí tramvajového spojení linky č. 4 a zastávky „Zoologická zahrada“, v sezoně pak ZOO vláčkem. Pro pěší však existuje pouze celkem pohodlná trasa Kilometrovkou od Kalikovského mlýna (nebo OC Plaza) a nebo velmi nepohodlná cesta podél ulice Lochotínská – Pod Vinicemi z Roudné, potažmo přímo z historického jádra města Plzně.

To je velká škoda, protože s relativně malými finančními náklady by se dal chodník podél Lochotínské ulice a ulice Pod Vinicemi zkultivovat, prodloužit a napojit až k Lochotínskému parku. Lidé by již nemuseli 2x přebíhat silnici v nepřehledných zatáčkách a nemuseli by procházet úzkými, bahnitými pěšinkami. Jde o úsek dlouhý cca 300 metrů začínající v pravoúhlé zatáčce u podchodu k zastávce „Pod Záhorskem“ až k začátku Lochotínského parku.

Návrh autora podnětu

Prodloužit chodník po levé straně (směrem k ZOO) ulice Lochotínská a ulice Pod Vinicemi v podobě štěrkového chodníku tak, jako je již stávající chodník podél Lochotínské. Chodník by kopíroval tvar silnice, křížení komunikace by probíhalo pouze 1x až u začátku Lochotínského parku. Chodník nemusí být nutně osvětlený.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+