Stezka průlomem Úhlavy

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Martin Votava

Vloženo

13. 01. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

11 bodů

Řeka Úhlava protéká mezi Hradištěm a Černicemi loukami, ale často se též zařezává do skalnatého břehu a tvoří zajímavé scenérie. Jedním z nejhezčích míst je úsek od ulice Na Drahách směrem k černickému mlýnu. Nad řekou se tyčí desítky metrů vysoké skály a mezi nimi jsou klidné travnaté plošiny přímo u vody. Toto místo je však velmi těžko dostupné. Vede zde úzká stezka, která je adrenalinovým zážitkem, protože místy prochází nezpevněným povrchem na kolmé skále vysoko nad řekou nebo je nutné přelézat popadané stromy a křoví. Druhým problémem je, že cesta procházela přes soukromý pozemek kolem chaty na skále a majitel v souvislosti s výstavbou rodinného domu prodloužil oplocení a přerušil tak trasu. Místo je nyní dostupné pouze z jihu a nelze projít skrz.

Návrh autora podnětu

Navrhuji zpřístupnit a zabezpečit stezku, která by se mohla stát například součástí naučné stezky Údolím Úhlavy. V některých místech cestu zpevnit, vybudovat můstky případně schůdky, a zábradlí nebo lana pro bezpečnější přechod skal. Vyčistit trasu od popadaných stromů a náletových dřevin, případně umístit přirozené prvky k sezení. Dále se pak pokusit domluvit s majiteli pozemku na severním konci o možnosti průchodu - samotná zahrada s domem se nachází v dolíku, stezka by vedla kolem chaty po skále nad zahradou a nemuselo by tak být narušeno soukromí obyvatel. Trasa by nebyla určena pro procházky s kočárky nebo pro cyklisty, ale jednalo by se spíše o zážitkovou trasu náročnějším terénem. Podobně zpřístupnit by bylo možné i další úseky "průlomu" směrem do Radobyčic a Hradiště a vytvořit tak ucelenou pěší trasu kolem vody.


Přiložené soubory

Zapojení autora do realizace

Mohu navrhnout trasu a její zabezpečení a zapojit se do vlastních úprav, případně zorganizovat dobrovolnickou brigádu. Po dokončení bych se mohl nadále starat o průchodnost a čistotu trasy.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+