Stavebně historický průzkum kolonie Berlín

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Martin Váňa

Vloženo

15. 02. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 1

3 body

Podnět volně navazuje na projekt Protivzdušná obrana Plzně a zároveň je doplňkem k podnětu Aleše Hejny na zřízení naučné cesty Berlínem (http://pestujprostor.plzne.cz/podnet/naucna-cesta-berlinem/).

Kolonie Berlín souvisí jednak s výstavbou protiletecké obrany a také s nutností zajistit bydlení pro úředníky a strojírenské specialisty z Třetí říše. Tyto požadavky vedly k výstavbě urbanisticky unikátní čtvrti řadových rodinných domků, do nichž se po válce nastěhovali obyvatelé válkou poničené osady Amerika, která zanikla z důvodu výstavby FN Plzeň.

Původní podoba obytných domů je řešena v pro Plzeň architektonicky cizorodém Heimatstilu, jehož charakter postupně mizí vzhledem k potřebě výměny vyžilých konstrukčních materiálů. Proto shledáváme za nutné zdokumentovat původní ráz tohoto urbanistického celku.

Návrh autora podnětu

Podnět si dává za cíl revidovat původní projektovou dokumentaci a zdokumentovat druhotné úpravy v exteriérech a v interiérech vybraných obytných jednotek kolonie Berlín. Společně s hodnocením fotodokumentace ve spolupráci s místními pamětníky bude vytvořen ucelený obraz o původní podobě a stavebním vývoji čtvrti, k němuž bude pro potřeby veřejnosti vytvořen 3D model exteriéru a virtuální prohlídky vybraných obytných jednotek.

Zapojení autora do realizace

My, členové Asociace recentní archeologie jsme schopni zpracovat rešerši historických a kartografických pramenů a původní dokumentace a provést její digitalizaci. Také provedeme operativní dokumentační průzkum, jeho zpracování a interpretaci a připravíme 3D model kolonie a několika vybraných interiérů.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+