Sochy – osobnosti města – 3 / Emil Škoda

Kategorie

Hledám podporu pro svůj projekt

Autor podnětu

Akad.arch. Václav Šmolík, ing.arch. R.Martínek

Vloženo

31. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Celá plzeň

8 bodů

Sochy – osobnosti města – 3 / Emil Škoda, průkopník v podnikání
Cíl: Projekt je zaměřen na vytvoření návrhu a projektové dokumentace skulptur ve veřejném prostoru města Plzně. Sochy poukazují na historii města a slavné osobnosti, které zde žily, pracovaly a tvořily. Záměrem je přiblížit vztah mezi kulturou, vědou a průmyslem v minulosti Plzně.
Programová náplň: Zadání volné soutěže: sochy budou vytvořeny z ekologického betonu TX Active, jehož zajímavou vlastností je absorpce škodlivých látek z ovzduší. Tyto sochy by byly umístěny na rušných kruhových objezdech, kde by tak plnily několik funkcí – estetiku, reklamu, ekologii a orientaci návštěvníků, popřípadě cizinců, ve městě.
Způsob realizace: Umělecký garant projektu vypracuje osnovu, parametry zadání pro volnou soutěž studentů FUD a umělecké veřejnosti. Výsledky soutěže budou zveřejněny v médiích (regionální tisk, televize a panely na pěší zóně v centru Plzně). V této souvislosti proběhne anketa určena veřejnosti, která přidělí preference nejzajímavějším návrhům, ty pak budou rozpracovány digitálně a budou vytvořeny modely v 3D. Zároveň budou osloveny dotyčné orgány města Plzně, aby se vyjádřili k možnosti realizace na vybraných kruhových objezdech.
Časový harmonogram: Listopad 2013 až leden 2014 – precizování podmínek soutěže (zahrnutí do učební osnovy FUD). Únor a březen 2014 – průběh soutěže, květen – anketa veřejnosti, červen – vytvoření 3D modelů, červen až září – diskuse s orgány města Plzně, říjen – oslovení sponzorů na vlastní realizaci soch, shrnutí výsledků celého projektu.
Vztah k Plzni: Žadatel s realizačním týmem chtějí tímto projektem zvýšit prestiž města Plzně v rámci středoevropské kultury, do které město vždy patřilo svou polohou, kulturním, obchodním a duchovním propojením. Návštěvníci Plzně, města kultury 2015, uvidí jasně formovanou myšlenku, prezentaci osobností z historie, která poukazuje na kontinuální vývoj umění, kultury a vědy v našem regionu.
Informace o spolupracujících subjektech (název, sídlo, druh spolupráce):
ZČU Fakulta umění a designu – doc. akad. soch. František Pelikán a profesor Beránek
Spoluautoři: Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Petr Kozel, PhDr. Tomáš Kůs
Vybraní vítězní autoři z řad studentů FUD

Návrh autora podnětu

Vytvoření nové sochy - zde z protismogového betonu, TX ACTIVE. Základní vlastností betonu TX Active je pohlcování emisí, jež vylučují ve městě zejména
automobily

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+