schody

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Helena Biharyová

Vloženo

26. 11. 2012

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 3

7 bodů

Schody pod Divadlem – schody města Plzně

Návrh autora podnětu

Schody umístit od Velkého divadla směrem dolů do Smetanových sadů, schody mohou být dobře široké a dosti dlouhé, aby vynikla jejich krása. Mohou zasahovat až do sadů, kdyby bylo třeba, jistě by šly zakomponovat i do stávající zeleně bez výrazného pokácení některých stromů nebo keřů.
Hlavní schodiště by mělo být světlé barvy, mramorové nebo světlý kámen, po pěti schodech by vždy měla následoat podesta, široké nejméně 10-15 m.
Od divadla je dosti vyhovující sklon na takové schodiště i prostor.
Domnívám se, že by tím získalo jak naše krásné divadlo, vynikla by jeho velkolepost, tak by právě vyniklo i samotné odkryté schodiště. Pro schodiště je to důstojné místo.
Výhodou umístění je centrum plzně, všem přístupné, prostorné, blízko náměstí. Na schodišti by bylo možné pořádat divadlo, různé kulturní akce, různé výstavy, schromáždění, odpočiněk, atd..

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+