Rozkvetlá Plzeň

Kategorie

Hledám podporu pro svůj projekt

Autor podnětu

ENVIC, o.s.

Vloženo

30. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Celá plzeň

43 bodů

Je jaro příštího roku a Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury, vykvétá v kultuře umění i života samotného. Vykvétá… a to doslova. Na celém území města, napříč všemi obvody se v rozsáhlých travnatých plochách sídlišť i v úzkých pásech trávníku v centru města objevují desetitisíce ojedinělých květů i celé skupiny růžových tulipánů…

Návrh autora podnětu

Rozkvetlá Plzeň

Projekt „Rozkvetlá Plzeň“ přináší možnost aktivního zapojení se občanů města Plzně, jimž není veřejný prostor lhostejný a posléze zároveň úplně všem občanům povšimnout si míst kde žijí, kudy denně procházejí a nesamozřejmosti, přínosů a potřeb těchto míst.

A jakou metodou výše popsaného dosáhnout…?
Je jaro příštího roku a Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury, vykvétá v kultuře umění i života samotného. Vykvétá… a to doslova. Na celém území města, napříč všemi obvody se v rozsáhlých travnatých plochách sídlišť i v úzkých pásech trávníku v centru města objevují desetitisíce ojedinělých květů i celé skupiny růžových tulipánů.

Kdo je bude sázet…?
Ti, kdo v Plzni žijí a místa veřejného prostoru aktivně i pasivně využívají a ti, v jejichž rukách vývoj veřejného prostoru bude jednou spočívat a je tak třeba, aby si k němu vytvořili příjemnou cestou pozitivní, zodpovědný vztah. Osloveny tak budou všechny základní školy města Plzně s nabídkou odpovídajícího množství cibulí tulipánů. Součástí dodávky cibulí bude „manuál“ pro pedagogy, jak dětem hravě ale prakticky vysvětlit výsadbu cibulí a růst tulipánů a rovněž účel samotného projektu - tedy odpovídající formou povědět o místech ve kterých žijí, mohou si hrát a o tom, že takové bohatství, jako jsou zelená prostranství s hřišti a keři, ve kterých si lze hrát třeba na schovávanou, nejsou samozřejmostí. Výsadby a povídání proběhnou v rámci předmětů praktické činnosti, prvouka či v jiných výukových hodinách dle úvahy a potřeb učitelů, školy.

Druhou skupinou, která bude moci cibule získat a vysadit, je široká veřejnost, tedy všichni občané města Plzně. Cibule budou rozdávány jako součást akce na Zapomenuté zahradě, která je i místem, které ožilo a žije díky podpoře z programu Pěstuj prostor. Výsadba proběhne rovněž přímo na Zapomenuté zahradě a lidem, kteří si pro cibulky přijdou, budou i některá vhodná plzeňská místa k výsadbě doporučena, jinak ale bude jenom na nich, kde budou chtít spatřit jarní květy. Vzhledem k tomu, že pro cibule si bude nutné dojít na relativně odlehlejší místo, mělo by tak dojít k minimalizaci příchodu lidí, kteří by si cibule vzali a vysadili na svých soukromých zahradách.

Speciálně osloveni budou kulturní, politické a další osobnosti města, které by cibule mohly vysazovat za přítomnosti médií a celá akce a její smysl by tak byl úspěšně medializován. Cibule budou rozdávány v papírových sáčcích s logy Plzně 2015, Pěstuj prostor a ENVIC, o.s. včetně internetových odkazů. Rovněž bude stručně uveden postup, jak cibule vysadit a vypsány vhodné typy ploch k výsadbě i kde cibule není možné vysazovat, tedy např. travnaté plochy Sadového okruhu, sportovně-rekreační trávník v Borském parku atp. Celý záměr bude konzultován se Správou veřejného statku města Plzně.

Proč růžové tulipány…?
Veřejnost si důležitost již zavedených „obyčejnějších“ zelených ploch ve městech často uvědomí až tehdy, dojde-li v jejich prostoru k nějaké změně. U stávajících, dříve založených ploch to ale bohužel bývá zpravidla změna negativně vnímaná, např. kácení, zmenšení či jejich úplná likvidace zástavbou. Objeví-li se ale po celé Plzni, a to ještě po dlouhé šedivé zimně desetitisíce růžových tulipánů, je to snad pro všechny pozitivním, líbivým dějem ve veřejném prostoru a dochází tak pozitivní formou k uvědomění si míst, okolo kterých je mnohdy jen bezmyšlenkovitě procházeno a jejich významu by bylo doceněno mnohdy až tehdy, odehrálo by se v nich naopak právě něco negativního, nebo alespoň tak vnímaného.

Tulipány jakožto cibulnaté rostliny byly vybrány z toho důvodu, že je lze relativně snadno s obyčejným náčiním (lopatka atp.) vysadit do běžných trávníků, kde na jaře svými květy přinesou nečekanou krásu. Druh tulipánů bude vybrán odolný a časně kvetoucí, aby stačil vykvést a alespoň z části nabrat síly zelenými listy do příštího roku a zpět se schovat do cibulky, nežli proběhne první sečení trávníků. Po první seči tak vůbec nebude znát, že k nějaké výsadbě došlo a nebudou s ní tak spojeny ani žádné náklady, jako by byly např. s výsadbou jiných trvalek.

A proč růžové? Celá tulipánová akce může být skvělým propagačním tahem samotné Plzně 2015. Bude možno doslovně používat slogany „Evropské hlavní město kultury vykvétá… …atp.“ Proto je zvolena růžová barva, která je s grafikou a povědomím veřejnosti ve spojitosti EHMK nerozlučně spjata. Zároveň by se tímto pozitivně vnímaným projektem dále šířilo povědomí o existenci a poslání iniciativy Pěstuj prostor. Vzhledem k provázanosti a náležitému efektu by se tak na projektu mohlo všemi prostředky podílet marketingové oddělení samotného EHMK.

Jak se o akci dozví veřejnost…?
Celou akci bude třeba náležitě propagovat, a to jak na podzim, kdy bude k výsadbám docházet, tak i na jaře, kdy se na první květy bude netrpělivě čekat, aby přes zimu nebylo zapomenuto, kde se posléze ty tisíce květů vzaly. Výsledkem mediální kampaně musí být publikování smyslu celé akce. Vzhledem k tomu, že se jedná o atraktivní téma, dá se předpokládat i velký zájem medií. Přitažlivou reportáží může být výsadba cibulí jak dětmi, veřejností která si pro cibule dojde, tak i např. primátorem města Plzně za doprovodu kamer a na jaře pak reportáž z rozkvetlé Plzně, a to i např. včetně rozhovoru aktérů výsadby a sdělení poslání celého projektu podpořeného programem Pěstuj prostor a Plzní 2015.

A jak to bude v dalších letech…?
Tak jako s přehoupnutím se do roku 2016 program EHMK neskončí, i když program nebude jistě tak nabitý, i tulipány v dalším roce vykvetou, i když ne tolika květy, jako v roce 2015. Ale i v roce 2016 budou určitě i nové kulturní akce a podněty do programu Pěstuj prostor a tak i do dalšího roku můžou být občany vysazeny další tisíce a tisíce jarních květů, a nejen tulipánů, ale i dalších cibulovin, jako třeba narcisek, sněženek, či modřenců. Plzeň se tak může stát městem, kam nejen za pivem, ale i za záplavovou jarních květů jako z alpských luk budou jezdit turisté z celého světa. A hlavně, v takovém městě, které si budeme sami dělat hezčím a těšit se v něm na každé jaro, se bude lépe a radostněji žít nám samým…

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+