Rekonfigurace plzeňských dominant

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Jan Jáchim

Vloženo

03. 09. 2013

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Celá plzeň

7 bodů

Městu Plzni schází cyklostezky, houpačky, galerie. Bují zde automobilová doprava a mnoho potenciálu mšsta je ostudným způsobem nevyužito.
Město Plzeň má však dostatečně silné dominanty, ke kterým se vztahuje lokální patriotismus. Plzeňská věž, synagoga, kostel na Chodském náměstí, pivovarská brána, nádraží, Bohemka, fakultní nemocnice a další.
Město Plzeň má dostatečnou propagaci opírající se o tradovaný obraz města – o představu o Plzni, jak má vypadat. V noci je vše důležité velmi dobře nasvíceno tak, aby noční panorama města podporovalo tento zažitý obraz.
Tento potenciál města Plzně je využívaný nadměrně. Tradiční představa o Plzni, se stala rigidní věcí zabraňující najít subtilní momenty, jichž Plzeň skýtá mnoho jak svým obyvatelům, tak návštěvníkům.
Stojí za to tuto představu reflektovat, zbaivt se jí a průběžně, demokratickým způsobem pracovat tom, aby už žádná představa neutkvěla. Stojí za to umlčet vykřičené a přesvícené monumenty ve prospěch opravdové kvality a specifik veřejného prostoru Plzně.
Prostor není jen to, co je vidět, ale i prostor mezilidský, instituciální či třeba politický.
Kvalita není něco, co člověk potřebuje ukázat – musí si ji najít sám.

Návrh autora podnětu

Náprava dlouhodobě tíživého a fakticky již neudržitelného stavu má dvě následující fáze:

1, Tabula rasa (cca týden v zimním období)
ÚPLNÉ ZATMNĚNÍ MĚSTA
Náhlé schování všech dominant i veškerého veřejného osvětlení postaví obyvatele i návštěvníky, představitele i neangažované občany do rovnocenné situace. Všichni pocítí absenci orientačních bodů. Každý se bude muset zorientovat po svém. Všichni budou hledat svoji cestu tam, kam jde. Každý jde jinam.
Úspora za elektrickou energii může být využita pro nákup dostatečného množství svítidel rozdávaných následně obyvatelům i návštěvníkům. Toto opatření eliminuje negativní praktické dopady temnoty. Navíc podpoří její terapeutický účinek: individuální svítidlo tematizuje individuální perspektivu každého jedince. Všem umožní znovuobjevit to, co je opravdu důležité.

2, Rekonfigurace
VYTVOŘENÍ NOVÝCH DOMINANT
Po uplynutí první fáze ukáže suma individuálních perspektiv to, co je v daném období opravdu důležité. Fakt, že některá místa osvítí mnoho lidí možná odrazí jejich důležitost, specifičnost či význam.
Novými dominantami se stanou takto osvícená místa - místa zvolená baterkami. Pro jejich přetvoření do nových dominant se nabízí využít specificky plzeňský potenciál - tendenci nasvěcovat, zkrášlovat a ukazovat to hezké. Uplatnění zde najdou ti, kteří pomocí 3D mapingu či světelným designem chtějí vytvářet nové monumenty. Náhle budou mít prostor a po jejich práci bude reálná poptávka. Všem prospěje, když už nebudou muset nosit baterky. Nebudeme si již muset svítit na místa, která potřebuji vidět - budou již nasvícená a to velmi krásným způsobem.
Díky statistickému vygenerování nových dominant dojde k jejich demokratickému rozmístění v rámci území města. Kolik lidí bydlí v panelové čtvrti Lochotín? Je nezajímavá? Není tam "kultura"?

3, Společenské dopady a další rozvoj
Vytvoření nových dominant však časem nevyhnutelně povede k jejich petrifikaci a k relapsu zjevně patologických jevů, jež rekonfigurace městských dominant na nějakou dobu odstraní.
Aby se situace neopakovala - aby viděný obraz města odpovídal tomu, jak město v daném období zažíváme - je nutné očistný proces po určitém období zopakovat.
Očista temnotou a následná institucionalizace nově vzniklého stavu však nemá význam jen ve sféře viděného. Účelem není očista estetiky. Skrze ni usiluje o očistu společnosti. Náhlý šok uvržením všch obyvatel do tmy relativizuje role, které jedinci běžně zastávají. Radní pro kulturu bude postaven před stejné problémy jako prolét na cestě z práce a bude mít totožné možnosti, jak se s nově vzniklou situací vypořádat (baterku, která se po nějaké době vybije). Terapeutický význam této dočasné situace je zjevný.
Nabízí se možnost využívat opakovaný očistný proces jako komunální volby: kdo kam zabloudí, tam nějakou dobu zůstane. Praktický dopad tohoto opatření by obnášel pořádat volby v zimě.

4, Nežádoucí vývoj
Nabízí se však nebezpečí zneužití možnost vytvořit nový obraz Plzně pro nastolení fikce. Proč z Plzně pomocí světla neudělat Berlín, Víděň, New York, Prahu, Brno či Ostravu? Technicky je jistě možné zpřítomnit zde jejich atmosféru či světlem vymodelovat monumenty měst k nimž mnozí vzhlíží. Nakonec, peoč zde jejich monumenty opravdu nepostavit?
Tím by však došlo k obrácení snahy o očistu ve snahu o stylizaci. Zpřítomnění Lisabonu v Plzni je jistě zajímavé, ale jen v rámci přechodné kulturní akce - nikoliv jako trvalá změna životního prostředí.


ZÁVĚR
Despektarizovat a následne respektalizovat Plzeň.
Skrze rekonfiguraci viděného rekonfigurovat neviděné.

DO DISKUSE

Diskuse k podnětu

od: Správce

07. 10. 2013 | 10:24 |

Autor tohoto komentáře zjevně nevzal v úvahu kriminalitu, která by se rozrostla nebývale poté, co by se zhaslo..:-))) Mě rozhodně osvětlené dominanty nevadí. Kdo chce krásu vidět jinde, ten ji vidí i bez baterky. Tento podnět mi přijde opravdu zbytečný.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+