Redesign soutoku Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Marek Sivák

Vloženo

14. 11. 2012

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 3

15 bodů

Štruncovy sady prošly nedávno rekonstrukcí. Vytvořily se mlatové promenády, opravila asfaltová dráha, postavila nová sportoviště. Park nyní propojuje subtilní betonová lávka s pivovarem a k řekám Mži a Radbuze můžeme sestoupit po několikerých schodištích.

Drobnější úpravy se ale bohužel nepodařily. Řada prvků chybí, některé jsou udělány špatně. Pokud si sedneme na lavičku čelem k řece, zjistíme, že máme nohy v záhonu. Pod schodištěm na náplavku nečeká nic, co by nás zvalo sejít dolů – dřevěná promenáda, molo nebo alespoň lavička.

Zásadní je úprava samotného soutoku. Místo s až freudovským výronem energie, umocněné pivovarskou věží, dopadlo téměř tragicky. Travnatou plochu nahradily kruhové objezdy z nejlevnější zámkové dlažby. Nepravidelně rozseté lavice nebo bizarní kruhová galerie působí, jako by čekaly, až je někdo přesune na správné místo. K řece je pak ponechán metr široký průchod. Soutok má přitom potenciál být těžištěm nejen parku, ale i celého severovýchodního cípu středu města.

Návrh autora podnětu

Navrhuji provést redesign dnešní podoby soutoku. Při použití stávajících nebo podobných prvků v jiném uskupení lze místo významně zlepšit.

Samotný soutok by se ponechal víceméně přírodní. Není třeba ho oživovat kavárnou (jak bylo původně zamýšleno) nebo další atrakcí. Současná doba již oceňuje upravený, ale přirozený, vzhled krajiny ve městě. Ukázalo to např. i nedávné občanské plánování v Litomyšli: „Nábřeží řeky Loučné, které čeká oprava, si zachová přírodní ráz. O jeho podobě spolurozhodovali obyvatelé města na základě dotazníků, workshopů i výtvarné dílny pro děti. Jejich představy se stanou součástí architektonické studie.“ Zdroj: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=12085

Kavárna má ve Štruncových sadech své místo, může stát ale o něco dále, např. u jezu nebo u dnešních kruhových lavic. Energii samotného soutoku by naopak zvýraznila drobná lávka na úrovni náplavky, po které by se dalo přejít pod pivovarskou věž. To je ale téma na samostatný podnět.

Při úpravě soutoku se zruší kruhové útvary ze zámkové dlažby, které působí jako z jiného světa. Neplní ani svou funkci pevné plochy – po cestě k nim nebo k lavičkám musíte stejně přejít po mlatu. Dělení trojúhelníkové plošiny na cesty, kruhy a okruhy vede pouze k vizuálnímu rozbití místa.

Samotná horní trojúhelníková plošina bude zpevněna, aby umožnila frekventovaný a pohodlný pobyt návštěvníků. Pro vyniknutí její krásné geometrie doporučuji jednolitý povrch, ať už mlatový nebo zatravněný. Ten lze provést formou plastových zatravňovacích dlaždic nebo ještě lépe šachovnicí betonových (či kamenných) kostek a trávy. Ne ale za pomoci běžné neforemné zahradní tvarovky.

Lavičky uskupené do nepravidelných shluků navrhuji rozmístit jednotlivě nebo po dvojicích v pravidelném rytmu. Zbylé lavičky (dnes je jimi orámován téměř celý obvod trojúhelníku) se mohou přesunout na nová dřevěná pódia na náplavku. Jejich robustní konstrukce vydrží i občasné stoupnutí hladiny vody. Zejména bych odstranil dvě lavice kolmé na osu soutoku, které tvoří bariéru při průchodu k řece. Přístup na spodní úroveň bych naopak podpořil osovou pěšinou. Případná „brána“ sestupu k řece je možná, musela by být ale provedena zcela jinak, než dvěma lavicemi s mezerou.

Galerie na soutoku působí jako další cizorodý prvek. Je zbytečně masivní a přitahuje pozornost, aniž by přinesla estetické potěšení. Prostor galerie je klaustrofobní, kvalitní není ani provedení stojanů. Jejich uspořádáním navíc dochází k vzájemnému zrcadlení výstavy. Soutok má dnes díky sportovištím i asfaltové dráze jen velmi omezenou pobytovou plochu, která lépe vynikne prázdná. Vzhledem k okružnímu charakteru vycházky po sadech navrhuji výstavní panely rozmístil podél cesty, tím vytvoří pomyslnou křížovou cestu vedoucí k soutoku.

DO DISKUSE

Diskuse k podnětu

od: Správce

28. 02. 2013 | 02:23 |

je pravda, že například ty schody vedoucí nikam jsou velmi vtipný

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+