Radbuza – levý břeh

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Václav Chromý

Vloženo

27. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

10 bodů

Za výbor SPORTOVNÍHO KLUBU U ŘEKY v Plzni dávám k posouzení možnost vymýcení dřevin, kterými zarůstá cesta okolo řeky Radbuzy (měla by být vedena v pasportu ulic jako Hankova ul.) a je v katastru ÚMO 3. Je to levý břeh po proudu řeky Radbuzy od herny stolního tenisu po papírenskou lávku.
Cesta je zarostlá již do 1/3 celé šíře a jak je patrné z fotografií, její využití je značně omezené, zejména pro vozy svážející komunální odpad (viz. foto, kde jsou vyjeté hluboké koleje mimo vozovku).
Cesta je hojně využívaná pěšími i cyklisty. V letních měsících tudy mnoho Plzeňanů chodí na procházky okolo Radbuzy s celými rodinami. Jistě by si toto místo zasloužilo úpravu alespoň ve vymýcení náletových dřevin a úpravu příp. vysázení nových keřů. V prosinci 2013 došlo k vymýcení dřevin v části nad garážemi, ale dále SVSmP v práci nepokračovala. Před tím byla na náš popud provedena „rádobyúprava“, která spočívala ve vyřezání max. 5 ti větví největšího keře při inkriminované cestě. Skutečně jsme si takto práci SVSmP nepředstavovali. Na provedení jsme reagovali stížností, na kterou již nikdo ze zodpovědných pracovníků nereagoval.
Navíc se stráň stává skládkou. Nyní jsou v keřích naházené zářivky, což je nebezpečný odpad.

V příloze foto, ze kterého je jasně patrné, jak daná situace vypadá.

Návrh autora podnětu

Vymýcení celé stráně od náletových dřevin, povrch cesty upravit tak, aby se dala využívat celá její šíře (malý traktor z radlicí by to jistě zvládl), odstranění nebezbečného odpadu, vysadit a udržovat nové keře, občas strň posekat. Potom nebude stráň skládkou, ale zelenou plochou, která na břeh Radbuzy patří.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+