Protivzdušná obrana Plzně

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Autor podnětu

Martin Váňa

Vloženo

26. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

Celá plzeň

14 bodů

Plzeň představovala již od 19. století významné průmyslové centrum. To si uvědomovali i nacističtí okupanti v průběhu 2. světové války, a tak kolem Plzně nechali zbudovat věnec důmyslné protiletecké obrany. Ta se sestávala z několika pozic protileteckých kanónů, radarů nebo dokonce i dřevěných replik průmyslových závodů. Veškerá vojenská technika byla na konci války odvezena, na mnoha místech jejího původní postavení se však dodnes dochovaly terénní pozůstatky po okopech, spojovací zákopy nebo zbytky jiných pomocných budov. Projekt „Protivzdušná obrana Plzně“ se zaměřuje na dokumentaci právě těchto reliktů důležité epochy plzeňské historie.

Návrh autora podnětu

Projekt si dává za cíl za pomocí rešerší historických a kartografických pramenů zmapovat objekty protiletecké obrany Plzně z doby druhé světové války a to jak samotná vojenská postavení, tak i stavby související s ochranou civilního obyvatelstva (civilní kryty, požární nádrže). Jedno vybrané protiletecké postavení bude následně podrobeno nedestruktivnímu archeologickému průzkumu, během kterého dojde k zaměření terénních pozůstatků vojenských aktivit, k jejich deskripci a fotodokumentaci a k interpretaci jejich funkce za pomocí dobových vojenských příruček. Při historické i archeologické fázi výzkumu budou osloveni členové vojensko-historických spolků a další místní nadšenci a zájemci o vojenskou historii a bude jim nabídnuta možnost spolupodílet se na výzkumných aktivitách. Všechna získaná data budou následně prezentována formou webové mapové aplikace. Tato aplikace bude otevřená k dalšímu rozšiřování jejími návštěvníky. Zájemci o protileteckou obranu Plzně tak aplikaci budou moct využít nejen k načerpání informací, ale sami se budou moct podílet na jejím doplňování o výsledky svých průzkumů, o rodinné archiválie nebo klidně i své osobní svědectví. Aplikace se připojí mezi ostatní mapové platformy na portálu Pěstuj prostor. Z projektu také vznikne tištěná mapa, která bude obsahovat nejdůležitější údaje z webové mapové aplikace. Na vybrané pozice protiletecké obrany budou uspořádány procházky s odborným výkladem. Projekt bude po celou dobu propagován na sociálních sítích, kde bude zároveň komunikováno se širší veřejností.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+