Propagace české kultury: Přehled kultur národů Evropské unie a národnostních menšin

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Věra Drobečková

Vloženo

27. 02. 2013

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 1

1 bod

Propagace české kultury v zahraničí v její globální podobě – interaktivní a přeložená do všech evropských jazyků. Dostupná pro každého pomocí internetu. Plzeň bude díky tomu slavná.
Tato databáze nápadů se týká veřejného prostoru a tedy venkovního vzhledu, ale snad platí i to společenství v názvu. Nemám jinou možnost kam napsat tento nápad tak, aby se o něm začalo znovu uvažovat v oblasti lidí kolem projektu Plzeň 2015, protože má veliký význam. Obrátila jsem se na vedení projektu již dříve, ale neměli zájem. Od té doby se vedení několikrát změnilo a proto uvádím projekt znovu při této příležitosti.

Návrh autora podnětu

Řešení: Stálý ucelený přehled kultury národa na internetové stránce
• Obsah: historie kultury národa, nejznámější spisovatelé, malíři, skladatelé apod. filmová tvorba, současní zpěváci atd.
• Odkazy na díla na www.youtube.com, a na internetové stránky kulturních organizací
Podrobnější obsah:
• Stručná historie kultury národa.
• Seznam hitů pop music, nejznámějších zpěváků, kapel, folklórních souborů.
• Seznam nejznámějších filmů a nejvíce oblíbených v národě, nejznámějších herců.
• Ukázky písní a básní, které se učí děti ve škole a zná je tedy každý z národa. V audio i textové podobě s doslovným překladem.
• Přímo vložené audio nahrávky nebo vložené odkazy na nahrávky na youtube.
• Odkazy na internetové stránky muzeí a další kulturní instituce daného národa (divadla, soubory, občanská sdružení apod.)
• Přehled nejčastějších jmen a příjmení národa.
• Ukázky lidových řemesel a krojů – fotografie a odkazy na internetové stránky.
• Základy jazyka a odkaz na internetové stránky výuky zdarma po internetu.
• Divadla, cirkusy, televize.
• Hymna státu s textem a doslovným překladem a audio.
Výhody projektu:
• Přístupný pro všechny kdykoliv a kdekoliv
• Řada údajů je trvale platných
• Ucelený přehled
• Popularizace národního bohatství
• Popularizace jazyka
• Evropská integrace
• Nástroj proti rasismu, nacionalismu, šikaně a terorismu
Internetová stránka v národních jazycích bude přístupná po celém světě pro každého z řad mládeže, studentů i pro další vzdělávání dospělých.
Natrvalo
Doba existence projektu je závislá pouze na zaplacení domény a umístění internetové stránky.
Postup realizace
1. Sepsání přehledu české kultury.
2. Udělání internetových stránek pro přehledy kultur.
3. Překlad českého přehledu do všech jazyků EU.
4. Uložení přehledů na stránky.
5. Požádání dalších univerzit v EU o sepsání jejich národních přehledů a přehledů národnostních menšin a o jejich překlady do jazyků EU.
Finanční náklady
Projekt nemusí být finančně náročný, pokud se využije možnost sepsání projektu studenty pedagogické fakulty univerzity ZČU v rámci:
• semestrální práce,
• i jako dobrovolnická činnost v programu EU: Mládež v akci pro porozumění mezi národy.
Položte si otázky:
• Jaké básně a písně se učí všechny děti v Německu ve škole a zná je tedy každý z národa?
• Jaké písně hrají v Německu na bále?
• Co si zpívají v Německu u ohně?
• Co hrají v Německu v rádiu? (Kromě písní v angličtině?)
Je to náš sousední stát, největší v Evropě s bohatou historií kultury.
A co víte třeba o kultuře Norské? Portugalské? Rumunské?
Položte si ještě otázky obráceně:
• Co znají z naší kultury v zahraničí? (V Německu znají Karla Gotta, filmy Tři oříšky pro Popelku, Nemocnici na kraji města…) Znají to i v dalších státech EU?
• Kdo je jejich Karel Gott, nebo W. Matuška?
• Kdo je jejich B. Němcová, K.J.Erben, B. Smetana?
• Komu staví sochy a dělají muzea?
Po kom pojmenovávají ulice?
Celý popis projektu je na www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=XEsVsVJEj-E


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+