Podezdívky protileteckých děl FlaK

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Martin Váňa

Vloženo

31. 01. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 3

11 bodů

Na okraji zahrádkářské kolonie u silnice z Předních Skvrňan do Křimic se nachází dvě betonové podezdívky německých protileteckých děl FlaK z doby druhé světové války. Ačkoliv bylo za války v okolí Plzně rozmístěno několik desítek těchto děl, jejich podezdívky se zachovaly jen na tomto místě. Všechny ostatní pozůstatky FlaKů zanikly při nové výstavbě nebo byly rozorány během polních prací. Podezdívky u Skvrňan tak představují unikátní památku na důležitou část plzeňských dějin. Jejich současný stav však zdaleka neodpovídá jejich významu.

Návrh autora podnětu

Obě podezdívky jsou dnes zanesené odpadem z nedaleké zahrádkářské kolonie a zarostlé náletovými křovinami. Navrhujeme proto, že bychom zde spolu s dobrovolníky provedli úklid a prořezali náletové dřeviny. V blízkosti podezdívek by také bylo možné zřídit informační ceduli popisující historii a uspořádání protivzdušné obrany Plzně v době války. Úklid místa bychom provedli v rámci realizačního workshopu festivalu Tuto město v září 2017. Večer po úklidu bychom pak uspořádali kulturní program pro dobrovolníky a další zájemce z okolí s přednáškou o protivzdušné obraně, vyprávěním pamětníků a posezením u táboráku. Podezdívky i jejich okolí se nachází na pozemcích ve vlastnictví města, takže nás nečekají žádné problémy s domluvou se soukromými vlastníky.


Přiložené soubory

Zapojení autora do realizace

My, řešitelé projektu Protivzdušná obrana Plzně z Asociace recentní archeologie můžeme vše zorganizovat, podílet se na vyčištění podezdívek, připravit kulturní program a případně i informační ceduli. Od Pěstuj prostor bychom potřebovali pomoct s koordinací dobrovolníků a s financováním výroby cedule.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+