Plzeňská trolejbusová zastavení

Kategorie

Hledám podporu pro svůj projekt

Autor podnětu

Jan Mašek

Vloženo

31. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Celá plzeň

4 body

Naše Plzeň patří k pouhému trojlístku měst v České republice, kde je zkombinován tramvajový, autobusový a trolejbusový provoz v MHD.
Trolejbusy hrají ve městě nezastupitelnou roli, jako jeden z nejekologičtějších prostředků MHD.
Jejich provoz je nejstarším funkčním a jedním z nejrozsáhlejších v ČR.
V plzeňských ulicích se nachází mnoho pozůstatků
připomínající historii a vývoj trolejbusové sítě.

Projekt Plzeňská trolejbusová zastavení si dává za cíl zřetelně tyto pozůstaky označit
ve veřejném prostoru města a upozornit tak na ně obyvatele i návštěvníky.

V rámci EHMK 2015 by bylo možné tímto projektem oslovit nezanedbatelnou skupinu turistů, zajímajících se o dopravu, potažmo techniku a mj. přispět k popularizaci MHD v očích veřejnosti a většímu zájmu o ni.

Návrh autora podnětu

Místa trolejbusových zastavení označit zvláštní cedulí (náhled viz. příloha),
vzhledem evokující označník trolejbusové zastávky. Projekt zahrnout do oficiálních prospektů, letáků města Plzně.
Případně vydat samostatný informační materiál se seznamem všech míst a jejich lokalizací, pojatý jako tématickou naučnou procházku městem.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+