Obnova Tuschnerovy zahrady, nejkrásnější zahrady Plzně

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Petr Domanický

Vloženo

28. 08. 2013

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 1

25 bodů

Zahrada vznikla na přelomu 18. a 19. století při řece Mži v návaznosti na předměstský letohrádek. Byla členěna do geometrických komponovaných ploch a doplněná sochami, fontánami a zrcadlovou síní. V polovině 19. století došlo k rozdělení zahrady na několik částí a jejímu částečnému zastavění. Značná část však zůstávala plochou zeleně. Ta byla změněna v 60. letech v zařízení staveniště Pattonova mostu a následně sloužila jako betonárka, později jako parkoviště. Jako plocha pro parkování je vedena i v ÚP, což je pro nábřežní lokalitu v centru města naprosto nevhodné.

Návrh autora podnětu

Navrhuji volnou plochu obnovit jako hrazenou veřejně přístupnou zahradu, vyšší zelení cloněnou od Pattonova mostu, řešenou jako moderní soudobou reakci na původní řešení včetně vodního prvku a sochařské výzdoby, s možností navrácení původních soch Pomony a Flóry, budou-li dohledány. Součástí zahrady by mohl být objekt se zázemím návštěvníků, cyklistů apod. a soudobě řešené zpřístupnění nejbližšího okolí řeky.

Obnova plochy pro zeleň zde je zcela klíčová pro dokomponování zeleného pásu při řece Mži (na protější straně zničeného silničním průtahem) a propojení obou zelených partií nivy řeky (Lochotínské louky – Zadní Roudná).

Google+