Obnova křížku ve Štefánikově ulici

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Autor podnětu

Martin Votava

Vloženo

29. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

16 bodů

Poblíž dnešní trolejbusové zastávky Generála Lišky ve Štefánikově ulici stával v minulosti křížek. Označoval rozcestí, kde se z hlavní silnice z Černic oddělovala cesta do Koterova. Cesta postupem času zanikla a do dnešních dnů se z ní zachovaly pouze náznaky v katastrálních mapách a krátký chodník spojující Štefánikovu ulici s ulicí V Bezinkách, který vede v její trase. Místo křížku však zůstalo zachováno, nachází se zde kamenný podstavec obklopený třemi lípami, které vytváří malý parčík. Chtěl bych obnovit původní křížek jako připomínku starých časů a upravit jeho okolí s možností posezení ve stínu například při čekání na trolejbus.

Návrh autora podnětu

Navrhuji pokusit se sehnat fotografii původního vzhledu křížku a nechat vyrobit jeho kopii. Pokud by se žádná fotografie nenašla, vyrobit křížek podle jiné předlohy na základě podobnosti existujícího podstavce. Dále vyčistit okolí a prořezat některé náletové dřeviny, případně vysázet nové pro zajištění stínu. Upravit by se mohl i křovinami zarostlý svah nad silnicí. Důležitým prvkem je osazení lavičky ve stínu mezi stromy, aby vzniklo příjemné místo pro trávení času. Slavnostní odhalení by proběhlo ve spolupráci s černickým Rodinným centrem Na Schodech v rámci některé z jejich komunitních akcí.


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+