Obnova bývalé Klotzovy zahrady na Lochotíně

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Lukáš Mácha

Vloženo

28. 02. 2013

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 1

105 bodů

Klotzova zahrada byla někdejší soukromá zahrada rodiny významného plzeňského továrníka a podnikatele Emanuela Klotze. Nacházela se na tzv. Červeném vrchu na Lochotíně. Rodina vlastnila cihelny v Plzni a okolí a specializovala se na ruční cihly zvané „Klotzovky“. Na pozemku vzniklo na konci 19. století mimo zahrady také několik staveb včetně rodinné vily, stájí pro koně, ale také domku zahradníka a právě zahradě byla věnována veliká péče a pozornost. Přeci jen opodál se nacházelo rušné lázeňské středisko s překrásným parkem se zámeckou úpravou. Možná i proto bylo o zahradu tak dobře postaráno. Vznikly tam velké obvodové zdi jak jinak než ze známých „Klotzovek“ a s krásným výhledem na Plzeň byly postaveny i různé altánky vhodně doplněné o přístupové cesty lemované květinovými záhonky a vodotrysky. Zahrada měla svůj vlastní vodovod a byla zajímavá také skladbou exotických dřevin. Rodina zde měla k dispozici i tenisový kurt. Postupný konec zahrady započal již na konci 2. světové války, kdy opěrná zeď dostala zásah od spojeneckých bomb. Přesto se dodnes její západní část dochovala. Část objektů byla od roku 1948 využita pro elektrické podniky města Plzně. Další objekty kromě nejspíše bývalých stájí vzaly za své při rozšiřování Karlovarské třídy na konci 70. let 20. století. Od roku 2001 je zahrada zapsána jako významný krajinný prvek a to především díky svému historickému a krajinářskému významu i výhodné poloze mezi městskou zástavbou.

Návrh autora podnětu

Toto místo je zanedbané a porostlé náletovými dřevinami a také je předělené děravým plotem. Proto navrhuji odstranění nevhodného porostu a zkultivování prostoru a doplnění vhodným mobiliářem jako jsou např. lavičky. Na místě tehdejšího tenisového kurtu jsou již dnes prolézačky pro děti. Dále by bylo pěkné zachování zbytků původních prvků (boží muka, ohradní zeď a jiné artefakty), které v zahradě dříve stály, dotvářejí totiž tvář celého místa a jsou dnes bohužel zčásti zarostlé a zapomenuté. Proto by bylo pěkné, kdyby se očistily a kolem by mohly vzniknout například malé květinové záhony. Zároveň by to bylo pěkné umístění pro informační tabuli pojednávající o historii významného rodu Klotzů. Zahrada by se dala využívat jako relaxační zóna studentů nedalekých kolejí. Mohly by do ní být umístěny land artová díla poukazující na zašlou slávu rodu Klotzů i zahrady samotné.

Google+