Místo pro setkávání v prostoru před 13. ZŠ Plzeň

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Zdeňka Vrátníková

Vloženo

14. 02. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

1 bod

V současné době se v prostoru před 13. ZŠ Plzeň nachází několik vzrostlých stromů, keřů a pro děti je zde instalována pouze 1 trampolína a 2 lavičky. Zmíněný prostor je pro budoucí rozvoj velmi atraktivní a nabízí širokou škálu využití. V současné době je bohužel potenciál místa nevyžit.
Naším cílem je podpořit komunitní setkávání, vytvořit odpočinkové místo pro žáky základní školy, ale i pro plavce z bazénu a širokou veřejnost. Naší velkou prioritou je ekologie a smysl environmentální výchovy a osvěty.
Zásadním prvkem prostoru je hlavně vylepšit stání pro kontejnery s odpadem. Smyslem naší školy je třídění odpadu, proto máme smlouvu na kontejnery na papír, plast a směsný odpad. Chybí nám však vhodné zázemí pro umístění těchto kontejnerů. A protože také klademe velký důraz na vnitřní a vnější prostředí školy, rádi bychom tento prostor zútulnili. Vlastními silami o vnější prostředí pečujeme, ale zasloužilo by si i odborný zásah designerů a architektů.

Návrh autora podnětu

- instalace 5 – 6 relaxačních, odpočinkových koutků (lavičky, místa k sezení) o zde by se mohli žáci scházet před a po vyučování, trávit zde čas v době polední přestávky o místo, kde by čekali rodiče a prarodiče na žáky po ukončení vyučování a školní družiny o místo, které by mohli využít ostatní kolemjdoucí a matky s malými dětmi k relaxaci a odpočinku o místo setkávání, které by bylo využito v rámci projektu Smart City Plzeň - pergola pro kontejnery na odpad, estetické zapracování (Smart City?, chytrý kontejner?) - Před školou stojí několik popelnic, kolem nichž bývá občas nepořádek – zvláště po víkendových burzách (do kontejnerů „přispívají“ lidé z okolí, některými lidmi bývají vybírány) a v létě nelibý zápach. Současně bychom chtěli tyto popelnice vhodným způsobem esteticky zakrýt, aby nenarušovaly pohled na školu a do přilehlého parku.


Přiložené soubory

Zapojení autora do realizace

Aktivní zapojení žáků 2. stupně do základních úprav + vyučující, fotodokumentace + tvorba videa, propagace (místní deníky, webové stránky, regionální TV)

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+