Letní kino

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Jan Strecker

Vloženo

05. 02. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 1

13 bodů

V panelových sídlištích bohužel často chybí důležitá složka kultury. Stejně tak je tomu i na sídlišti Bolevec. Kvůli kultuře lidé musejí často jezdit mimo sídliště a to převážně do centra města. Z vlastní zkušenosti vím, že často převáží lenost a místo absolvování cesty do centra např. kvůli kinu, lidé raději sledují film doma.

Návrh autora podnětu

Můj návrh, jak oživit sídliště a posílit tak i mezilidské vztahy by byl právě pomocí filmu. V prostoru před mezigeneračním, dobrovolnickým centrem Totem, by mohla vzniknout jakási forma "letního kina" jednalo by se spíše o pravidelné letní promítání filmů na bílou zeď budovy Totemu. Sezení na trávě by mohlo být doplněno o jednoduchý mobiliář sedátek a lehátek vyrobený z použitého dřeva (palet, prken...) a dále zde umístit stojan na promítací techniku. Co se týče zajištění techniky, bylo by vhodné navázat spolupráci se zmiňovanou organizací Totem, jenž by mohla promítání zprostředkovat za vybrané dobrovolné vstupné. Dalším důvodem proč promítat právě na zeď Totemu je, že budova této organizace je jakýmsi styčným bodem sídliště a dále zde patrně bude končit plánovaná venkovní galerie. Pokud by byl z nějakého důvodu můj návrh před budovou Totemu nerealizovatelný, dalo by se přemýšlet o promítání před budovou 1. základní školy, či na jiném volném prostoru sídliště.

Zapojení autora do realizace

Rád se zapojím již do procesu plánování příp. kreslení plánů dokumentace a poté k manuální činnosti.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+