Kollárovka jinak!

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Autor podnětu

Jana Eismanová

Vloženo

29. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 3

5 bodů

Usilujeme o zatraktivnění lokality Kollárovy ulice.

Jak projekt vznikal:
Na podzim 2015 proběhlo jednání na MMP a ÚMO 3 ohledně možnosti výsadby stromů a údržby stávající zeleně (betonové truhlíky, zatravněné plochy). Výsadba stromů není z důvodu inženýrských sítí možná, údržba stávající zeleně se jeví jako nereálná.
Oslovila jsem spolek Pěstuj prostor, se kterým proběhlo několik jednání o možnostech změn v Kollárově ulici.

Dosavadní výstupy:
V prosinci 2015 a v lednu 2016 proběhla dvě setkání sousedů a podnikatelů z Kollárovy ulice. Jejich cílem bylo shromáždit co nejvíce podnětů a názorů ke změně dané lokality, získat co nejvíce kontaktů a představit možnost žádat o finance v grantové výzvě s podporou odborníků z Pěstuj Prostor. Byla vytvořena e-mailová adresa, založena skupina na facebooku a proběhlo dotazníkové šetření. Vznikl realizační tým ve složení Jana Eismanová, Jan Fencl a v roli konzultanta Ing. Arch. Jan Růžička.

Klíčová témata:
Na základě proběhlých setkání a studie dotazníků jsme vytipovali hlavní priority na změny v ulici. Původní záměr týkající se rozšíření a údržby stávající zeleně v lokalitě se ukázal jako nedostatečný, proto jsme zamýšlenou proměnu rozšířili o tato klíčová tato témata: (zeleň), čistota, bezpečnost a kultura v ulici.

Návrh autora podnětu

Fáze projektu: Proměnu ulice chápeme jako dlouhodobý projekt, který je nutné rozdělit do několika fází. Na konci roku 2015 jsme zahájili iniciační fázi proměny Kollárovy ulice. Dlouhodobým cílem projektu je psychologická a fyzická proměna lokality- zvýšení atraktivity pro rezidenty, podnikatele i zákazníky. Jak bude vypadat budoucí tvář ulice, je úkolem iniciační fáze projektu. V tuto chvíli nedokážeme tedy proměnu přesně definovat, bude výsledkem společných setkání sousedů, odborných přednášek a jiných kulturních akcí, které plánujeme pro tento rok. Z dlouhodobého hlediska chceme spolupracovat s městskou částí ÚMO 3, SVSMP, městskou policií a jinými orgány činnými na území města Plzně. Iniciační fáze: Iniciační fáze projektu pro rok 2016 je rozdělena do 2 částí: Část přípravná (ta v tuto chvíli již běží): zaměřit se maximálně na propojení občanů a podnikatelů z Kollárovy ulice, na základě osobních jednání a dotazníků zjistit potřeby jednotlivých občanů (jaké změny by v ulici uvítali, k čemu jim má ulice sloužit) formou sousedských setkání a odborné diskuze s odborníkem vedoucí k vypracování podkladů pro kvalitní studii/architektonickou soutěž vedoucí k dlouhodobé změně. Část realizační: V projektu počítáme s kulturní akcí- nabízí se Evropský den sousedů, který by podtrhl komunitní charakter celého projektu vedoucí k psychologické i vizuální proměně Kollárovy ulice. V podzimní části uskutečnit na základě vyhodnocení potřeb několik konkrétních změn. Počítáme se zapojením dobrovolníků, kteří se během určitého časového úseku zapojí např. do výroby laviček a odpadkových košů, osazení truhlíků, instalace soch aj.. Náplň dobrovolnické „brigády“ vyplyne z výsledků dotazníkového šetření.


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+