Kaplička sv. Kryštofa

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Aleš Hejna

Vloženo

29. 02. 2016

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 1

16 bodů

V Kotíkovské ulici jsou dvě kapličky, ta dolní má pěkně upravené okolí a hezky dotváří ulici.
Ta horní je na tom hůře, ač je opravená, zarůstá travou. Po domluvě se SVSMP (p. Marta Douděrová) by mělo být bezprostřední okolí kapličky od letošního roku udržováno sečbou. Ale péče o kapličku by se nemusela zastavit u sekání.

Návrh autora podnětu

1. U kapličky by mohla být lavička, otevírají se odsud pěkné výhledy na Plzeňskou věž. Kotíkovská ulice je častou trasou výletníků i sportovců a na celé délce Kotíkovské ulice není ani jedna lavička. 2. Kaplička by mohla být znovu vysvěcena, třeba sv. Kryštofovi, který je patronem poutníků. Ale může to být i jiný světec, záleží na domluvě. 3. Mohlo by se upravit širší okolí kapličky. Na kapli navazuje lesík, dnes spíše houští. Pokud by se přebytečné roští vyřezalo, mohl by se z lesíka stát parčík (obrys viz. letecký snímek). 4. V lesíku je prohlubeň, která pokud by se upravila a napustila vodou, tak by se mohla stát jezírkem. Zadržování vody je do budoucna velmi důležité, výpar vody snižuje teplotu města. Plzeň je součástí iniciativy UrbanAdapt - Adaptace měst na změnu klimatu, která koresponduje s tímto záměrem. Poznámka: Pozemek je ve vlastnictví města. V územním plánu je určen jako plocha veřejného vybavení - školství. Pravděpodobně by zde v budoucnu měla stát mateřská školka. Území v tomto místě vyhrazené územním plánem pro školství je poměrně velké cca 35 tisíc m2, přičemž mateřské školy zabírají obvykle kolem 7 tisíc m2. Pokud by se snad nedostávalo plochy na malý parčík. Může být parčík součástí mateřské školy. Přes den může být pro veřejnost zavřený a mohou si zde hrát děti. Odpoledne a o víkendech může být otevřen veřejnosti. Podobná praxe je známa i ze zahraničí.

Zapojení autora do realizace

1. pomoc s plánováním, kam umístit lavičku 2. zajištění kontaktu s Plzeňskou diecézí a vysvěcení 3. aktivizace sousedů, dobrovolníků při úpravě lesíku 1. pomoc s plánováním parku, zapojení místních obyvatel

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+