Informační panely na prázdné domy

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Dita Krouželová

Vloženo

15. 02. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

Celá plzeň

4 body

Na území města Plzně se dnes nachází desítky prázdných objektů, mezi nejznámější patří např. kino Hvězda, dům na Klatovské třídě s bytem navrženým od Adolfa Loose, budova bývalých lázní a další. Tyto nevyužívané objekty po celé ČR mapují a zařazují do databáze dobrovolníci z iniciativy Prázdné domy a dohledávají k domům jejich příběhy, majitele, informace z archivů, médií a jiných zdrojů, které pak zveřejňují v jednotlivých kartách objektů a na facebooku. Podnět si klade za cíl tak trochu vystoupit z virtuálního světa a informovat občany o zajímavostech objektů přímo ve veřejném prostoru a trvale umístit tyto informace na budovy.

Návrh autora podnětu

U prázdných objektů se většinou zabezpečují okna v přízemí, aby se zamezilo jejich rozbití a případnému nažádoucímu vniknutí do objektu. Okna bývají zakryta buď plachtou, nebo OSB deskou, jejichž plocha je dnes nevyužívaným médiem, přitom by mohla kolemjdoucí seznámit s příběhem domu. Na plachtu by se natiskla koláž o historii objektu tvořená např. časovou osou, dobovými fotografiemi s doprovodným textem, ukázkou plánů a fotografií interiérů (zapojení PAM). Pro občany města by byla určitě zajímavá i informace o současném technickém stavu budovy a jejím případném využití do budoucna (zda je v plánu rekonstrukce, možnost prodeje či pronájmu třeba i části budovy). Na některých místech jsou k dispozici i řadu let prázdné nástěnky (např. Kino Hvězda), které by se daly využít podobným způsobem. Vznikla by tak galerie pro kolemjdoucí přímo na ulici, jednotlivé prázdné objekty by byly zakresleny do mapky a zájemci by mohli chodit (případně jet na kole) podle předem navržených tras, např. https://mapy.cz/s/1ph8E


Přiložené soubory

Zapojení autora do realizace

1. O konkrétním technickém provedení (zakrytí oken pomocí OSB desky/gumoplachty/jiného média + počet ks) a výběru objektů by rozhodli odborníci, kteří se zapojí do výzvy. Jako grafička iniciativy Prázdné domy bych pak zvolenému řešení přizpůsobila grafickou podobu a vytvořila vizuál „informačních panelů“. 2. Se zapojením dobrovolníků a veřejnosti by se uspořádal happening s instalací těchto panelů do oken v přízemí objektů. S členy iniciativy Prázdné domy bychom v rámci cyklojízdy/vycházky seznámili veřejnost s historií prázdných budov na území města. Zkusili bychom také oslovit majitele, zda by nám některý neumožnil prohlídku alespoň jednoho z objektů. Rádi bychom přímo na místě podnítili debatu o dalším možném využití objektu, uvedli pozitivní příklady z jiných měst v ČR i jak se mohou zapojit jednotliví občané. 3. Navrhla bych jednoduchou tištěnou mapku s vyznačením všech prázdných domů na území města (případně s trasami pro pěší a cyklisty) a základními informacemi k jednotlivým objektům. Ta by se rozdávala během happeningu, případně by sloužila i jako propagační materiál pro návštěvníky města. Nabízí se i možnost vytvoření lokální webové databáze prázdných domů (podobně jako u projektu Křížky a vetřelci).

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+