Cesta z Černic do Losiné

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Autor podnětu

Martin Votava

Vloženo

12. 01. 2017

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 8 - Černice

9 bodů

Mezi Černicemi a Losinou v minulosti vedla polní cesta. Vlivem zemědělské činnosti a výstavbou dálnice tato cesta po roce 1990 postupně zanikla. Na dvou místech byla přerušena polem a dálnicí. Zbývající části, které se zachovaly, zarůstají křovím a v některých místech jsou již zcela neprůchozí. Jiná přímá pěší trasa do Losiné však neexistuje. Po hlavní Nepomucké silnici není možné chodit kvůli silnému provozu a jiné trasy vedou zbytečnou oklikou. Proto by bylo vhodné tuto trasu obnovit. Mohla by sloužit obyvatelům Losiné jako lepší spojení s konečnou trolejbusů, cyklistům a všem místním obyvatelům pro procházky. Přispělo by to k propojení krajiny, kterou násilně rozdělila nová dálnice, protože by to byla další z nemnoha možností, jak ji překonat.

Návrh autora podnětu

Navrhuji obnovit cestu v úseku z Černic (u hřiště) k Losiné na hranici města Plzně v podobě přívětivé pro chodce i cyklisty. Z větší části by se zachovala původní trasa, kde by bylo potřeba zachovalé úseky vyčistit od náletových dřevin a upravit povrch. V místě, kde byla cesta přerušena dálnicí, není možné pokračovat přímo, ale bylo by možné ji převést propustkem, který byl vybudován asi o 200 metrů dále. K němu by bylo potřeba vystavět cestu zcela novou v místě dnešního pole. Stejně tak by se musel znovu postavit úsek přes pole od plzenecké silnice k Losiné. V okolí cesty je několik menších lesíků, ty by bylo možné zpřístupnit a vyčistit od odpadků, aby byly využitelné k procházkám. Zde by se mohla také zřídit odpočívadla s lavicemi a stoly. Na rozcestí v Losiné, kam cesta ústí, stojí křížek. Na rozcestí v Černicích křížek pravděpodobně nestál (v žádné historické mapě není zanesen), ale mohl by se zde postavit nově jako znamení, kudy cesta vede, a spolu s obnovovaným křížkem ve Štefánikově ulici a existujícím křížkem v ulici K Plzenci (případně dalšími) by mohly vytvořit ucelenou historickou trasu. Obnovou by se zkrášlilo zanedbané místo na okraji města, kde jsou dnes jen skládky a křoviny. Cesta by sloužila místním, například když někdo nestihne poslední večerní autobus, a pro procházky do přírody. Na cestu by mohla být převedena cyklotrasa č. 2126, která nyní vede po silnicích oklikou a přes údolí, a mohla by také sloužit jako alternativní turistická trasa na hrad Radyni.


Přiložené soubory

Zapojení autora do realizace

Jako dopravní odborník bych mohl zpracovat projekt obnovy cesty. Rád bych se podílel na zorganizování workcampu nebo jiné dobrovolnické akce na vyčištění a zkultivování stávajících úseků cesty a samozřejmě bych sám přiložil ruku k dílu.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+