Barva pro most

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Autor podnětu

michal benes

Vloženo

25. 02. 2015

Ročník

2014-2015

Městský obvod

MO Plzeň 3

48 bodů

Projekt „Barva pro most“ je koncipován jako kreativní překrytí ploch pod Saským mostem, které jsou v současnosti nevzhledně počmárány.
Lokalita se nachází v bezprostředním okolí dvou škol, nízkoprahového klubu Pixla, policejní stanice a parkovacího domu Rychtářka přímo u Tyršovy ulice. Naším cílem tedy je, aby zmizely špinavé plochy a místo nich se objevila práce dětí, které na ni budou patřičně hrdé.
V rámci projektu bychom rádi navázali na již proběhlou akci Andělfest 2014, při které se nám podařilo zkrášlit téměř polovinu daného prostoru. Do akce se zapojili dobrovolníci z řad uživatelů NZDM Pixla organizace PONTON, kteří by ve výmalbě rádi pokračovali.

Návrh autora podnětu

Prostřednictvím projektu se podaří zkulturnit prostředí v bezprostřední blízkosti školy. Dětem a mladým lidem z cílové skupiny, představující neorganizovanou mládež ohroženou sociálním vyloučením, bude umožněno zapojit se do zvelebování lokality, skrze kterou pravidelně procházejí a ve které se pohybují. Šedé počmárané plochy díky barevnému zpracování získají nový svěží vzhled a dojde tak i ke zmírnění efektu tzv. rozbitého okna. Vyčistíme a vymalujeme prostory v této lokalitě a podle připraveného návrhu je využijeme ke kreativnímu zpracování. Načrtnuté kontury zvýrazněné sprejem budou vybarveny v harmonických i kontrastních tónech. Také v rámci akce zrekultivujeme v lokalitě zeminu a vysadíme okrasné křoviny, které oživí prostor a zároveň ho oddělí od přilehlé dopravní tepny.


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+