Alternativní průtah Plzní

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Martin Hejna

Vloženo

18. 02. 2013

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 3

2 body

Veškerá doprava mířící skrz Plzeň od pivovaru na Severní předměstí má v současnosti na výběr mezi dvěma variantami průjezdu. První varianta, pouze pro osobní přepravu, vede přes Roosveltův most a Roudnou k Rondelu. Druhá varianta, kterou využívají i kamiony, objíždí centrum města Jízdeckou ulicí, Palackého náměstím, sady Pětatřicátníků a mostem Generála Pattona.

Návrh autora podnětu

Navrhuji alternativní jednosměrné propojení centra se Severním předměstím, které by
vedlo po novém mostě přes Mži, který by těsně přiléhal k mostu
Generála Pattona. Most by spojoval Tyršovu a Karlovarskou ulici a vytvářel mimoúrovňový nájezd na hlavní severojižní dopravní tepnu města.
Ve srovnání se stávajícími cestami by se vyhnul všem semaforům, třem v trase přes Roudnou, třem v trase skrz centrum. Co do délky by byl nájezd stejně dlouhý jako cesta přes Roudnou, ale o téměř jeden kilometr kratší než cesta skrz centrum, kterou využívají kamiony.

Lze snadno odhadnout, odkud by zmizelo nejvíce dopravy. Centrum by se zbavilo části kamionů v sadech Pětařicátníků a velkého množství osobních aut na Roosveltově mostě.

V budoucnu by bylo možné postavit i propojení ve směru opačném, tedy ze Severního předměstí k pivovaru, které nyní blokuje stísněný prostor mezi mostem Generála Pattona a kulturním domem Peklo.
Nutno podotknout, že na jih od zamýšlené novostavby již nyní existuje mimoúrovňové propojení pro auta mířící od Hlavní pošty směrem na výpadovku k pivovaru.


Přiložené soubory
DO DISKUSE

Diskuse k podnětu

od: Petr Domanický

01. 03. 2013 | 02:16 |

pokud byl tento námět psán v roce 1960, pak jej chápu. Ale domnívám se, že by byl moc i na plzeňské dopraváky. Ti už výrazně pokročili (zejména v poslední době) a nacházejí se právě cca v roce 1970, kdy západní Evropa začala chápat, že průtahy centry jsou slepá ulička.

od: Správce

28. 02. 2013 | 02:21 |

jo jasně... v centru je moc aut tak tam postavíme další silnici... geniální... tenhle problém je asi spíš o obchvatu než o průtahu ne?

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+