7. Radniční orloj

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Autor podnětu

Alois Mach

Vloženo

22. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

0 bodů

Návrh Radničního orloje (nebo též Plzeňského orloje) (viz příloha) připomíná plastiku Poslední večeře. Dílo znázorňuje devět radních města (počet není rozhodující) u jednacího stolu. Některé rysy postav velice připomínají současné radní (r.2003), jedná se však o podobnost čistě náhodnou. Umístění orloje se předpokládá ve vstupním prostoru radnice (mázhausu) vpravo od vchodu při vstupu do budovy, a to v horní části stěny druhého oblouku. Orloj je spouštěn vždy 1 minutu před celou hodinou počínaje 9:00 hod. ranní a konče 18:00 hod. večerní. Také tento orloj je nedělitelnou součástí pěší zóny a vyvrcholením turistického prožitku, podtrženého symbiózou staré krásné architektury chrámu, radnice i morového sloupu a dalších historických prvků.

Návrh autora podnětu

Orloj bude zhotoven ze dřeva; mechanika, elektronika a podsvětlení bude skryto za plastikou jednacího stolu a boční pracovní reflektory pro zvýraznění plasticity díla budou umístěny v rohu na levé straně při pohledu na plastiku. Samotné postavy budou zhotoveny z vydlabaných „půlkuláčů“, přičemž plastická řezba je provedena z vnější strany. Velikost dráhy každé pohyblivé části (oči, ústa, sklenice) je dána vzdáleností od osy hřídele a pákovými poměry na táhlech. Sklenice se budou pohybovat na větší úsečce a proto budou (i z mechanických zatěžovacích důvodů umístěny na samostatné hřídeli), pohyb očí a úst bude odvozen také do své vlastní hřídele. Mechanika pohybu je navržena podle konečné velikosti díla, buď se dvěma lomenými hřídeli nebo se čtyřmi. V tomto provedení, podobném např. mechanice pohybu některých jesliček, se mobilní díly pohybují pomalu a věrohodněji než při ovládání pomocí elektromagnetů či servomotorků. Proto autor návrhu preferuje pohyb odvozený od lomených hřídelí. Každá postava bude mít mechaniku pohybu krytou náznakem opěradla historicky laděné židle (deska s zasazenými soustruženými ozdobami). Orloj může mít i vysokou uměleckou hodnotu.

Podrobný popis projektu viz příloha.


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+