6. Skřítek Pivník

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Autor podnětu

Alois Mach

Vloženo

22. 01. 2014

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Celá plzeň

1 bod

Maskota na památku a pro štěstí ani žádnou tradiční postavičku město Plzeň nemá. Jde o zdánlivou maličkost, nicméně z hlediska dopadu do tržeb podnikatelů jde o záležitost zajímavou. A také z pohledu „mezinárodních zvyklostí“ a náležitostí turistického ruchu. Proto by rozhodně nebylo od věci vypsat výběrové řízení a soustředit invenci případných autorů tak, aby bylo možné takovou figurku stvořit. V součinnosti s historiky a znalci dávných dějin Plzně (resp. Území, kde byla později postavena) by se jistě podařilo takovéhoto maskota zapříst do tenat zajímavých lidových pověstí a dát mu tak punc plzeňské tradice – ideálně také s vazbou na plzeňské pivo.

Návrh autora podnětu

Filosofie „zrození“ skřítka také předpokládá jeho život a působení právě v plzeňském podzemí. Snad proto by měl mít blízko k zemi (typická poloha může být na všech čtyřech pro lepší překonávání podzemních překážek). Jeho typickou polohou by mohlo být postavení na všech čtyřech (pro jeho břich naplněný pivem jde o polohu stabilnější). Při změně polohy by mohl být vyvolán nějaký zajímavý efekt; například při posazení z jeho původní polohy vypije pivo ze sklenice, kterou drží, a naopak, je-li umístěn na všechny čtyři, pivo mu v žaludku nevydrží a vrací se do sklenice. Měl by být roztomilý a nikoli inteligentní. Vřelý vztah k pivu by mohla demonstrovat právě ona sklenice s tekutinou, případně logem Prazdroje a v jiné variantě Gambrinu. Hříček se nabízí více, ale pro představení skřítka Pivníka tyto řádky stačí.

Konečný vzhled Skřítka Pivníka asi nebude vrcholným uměleckým dílem, ale toho není ani zapotřebí. Vzpomeňme jen na úspěšné příšerky z celého světa; u některých maskotů ani nejde rozeznat, oč vlastně jde. Přesto předpokládáme, že navrhované výtvory projdou výběrovým řízením a jistou uměleckou hodnotu mít budou. Proto by výběr mohl být dvoufázový: nejprve by se řešil duch a základní vzhled skřítka (nápady), pak teprve konečná podoba (provedení). Do tohoto procesu chtějí i autoři celého projektu navrhnout své kandidáty ve dvou verzích (viz příloha); možná dozná ještě změn ve svém vzhledu.

Financování: město vypíše pro obě fáze výběru (duch – konečná podoba) výběrové řízení s oceněním prvních tří autorů, pak může odkoupit autorská práva, se kterými pak bude dále podnikat prostřednictvím nadací a jiných institucí; z produkce maskotů (pronájmu či postoupení autorských práv) mu budou plynout prostředky, které mnohonásobně převýší vložené investice. Za zvážení stojí i sponzorská spoluúčast pivovaru.


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+