PO SAMETU: vývoj konceptů i různé aspekty proměny sídlišť přiblíží historička architektury a urbánní antropolog

# architektonické večery, architektura, bytová výstavba, kolektivismus, Michaela Janečková, Michal Lehečka, moderna, paneláková sídliště, Plzeň, po sametu, postmoderna, přednáška, privatismus, socialistické město, socialistický modernismus

Vloženo24. 10. 2019

Text Petr Klíma

Paneláky

Přednášková série tematizující architekturu, urbanismus a společnost Plzně i celého státu v období „na konci dějin“ pokračuje ve středu 6. listopadu 2019 v někdejším bytě manželů Krausových (jednom z tzv. Loosových interiérů) druhým dílem. Hosty večera zaměřeného na architekturu sídlišť a změny v jejich vnímání či demografické struktuře budou historička architektury Michaela Janečková a antropolog Michal Lehečka.

Datum: 6. 11. 2019
Čas: 18:00 hod.
Místo: Byt Willyho a Gertrudy Krausových, Bendova 10, Plzeň

————————

Michaela Janečková, která se na začátku října v Plzni zúčastnila diskuse po projekci několika dokumentů z cyklu Architektura 80. let , ve své přednášce s názvem Sídliště mezi akcelerací moderny a postmodernou postihne změnu architektonického diskurzu od padesátých do osmdesátých let – od vědecké akcelerace k nostalgii, humoru a pohádce, a to na příkladu hromadné bytové výstavby. V příspěvku čerpajícím z výsledků výzkumu projektu Paneláci naváže na přednášku stejně tematicky zaměřenou, pronesenou v dubnu 2018 na půdě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Michal Lehečka pak v příspěvku Panelová sídliště v ČR. Cesta od kolektivismu k privatismu upozorní, že socialistická modernistická města hrají z hlediska urbanismu post-socialistických zemí a vývoje jejich politik bydlení nesmírně důležitou roli. Představí také trajektorie proměn panelových sídlišť v posledních přibližně čtyřiceti letech a přiblíží procesy přetváření prvotních myšlenek socialistického modernismu pod vlivem společenských proměn, ekonomické transformace a privatizace po roce 1989, stejně jako proměny struktury obyvatelstva sídlišť a vývoje jejich veřejných prostranství.

Vstupné na akci činí 70,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

———————

Třetí díl série Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“ se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově 19 v Plzni. S přednáškami o špatné pověsti sídlišť, představách o ideálním bydlení po roce 1989 a důvodech upřednostňování rodinných domů vystoupí historik architektury Hubert Guzik a socioložka Barbora Vacková.

———————

Mgr. Ing. arch. Michaela Janečková
Historička architektury, doktorandka na UMPRUM. Profesně se věnuje poválečné architektuře. Pracovala pro Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), v současné době vyučuje na UMPRUM a na Univerzitě Karlově v Praze v programu CIEE. Přednášela také na ARCHIP (Architectural Institute in Prague). V letech 2013–2017 se podílela na grantovém projektu Paneláci (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu).

Mgr. Michal Lehečka
Urbánní antropolog. V současnosti je vedoucím Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB) ve spolku AutoMat. Souběžně působí ­– mimo spolku aplikovaného výzkumu Anthropictures – jako výzkumný pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavními profesními tématy jsou panelová sídliště, veřejný prostor a jeho komodifikace, politiky bydlení, gentrifikace, vymístění a městská infrastruktura.

——————————–

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.