PO MĚSTĚ NA KOLE, PĚŠKY, TRAMVAJÍ, AUTEM: Ohlédnutí za přednáškou

# automobilová doprava, cyklistika, MHD, mobilita, pěší doprava, veřejný prostor

Vloženo13. 10. 2014

Text Monika Škublová, Šárka Lorencová, Marek Sivák

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 proběhla na Městské plovárně v Plzni – Doudlevcích další „pěstujprostorová“ přednáška, která letos již podruhé otevřela žhavou diskuzi o optimalizaci dopravy ve městě. Omezuje nás preference automobilové dopravy? Jak jednoduše podpořit alternativní dopravu ve městě? A je jízdní kolo součástí našeho životního stylu? To vše byla nejvíce diskutovaná témata.

Jako první přednášející vystoupil pan Karel Šimonek, který se podílel na Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové a je oficiálním cyklokoordinátorem tohoto města. Ač je Hradek Králové jedním z nejlepších českých příkladů k cyklistům přátelského města (vítěz soutěže Hlavní město cyklistů 2014, člen asociace cykloměst), stále řeší řadu dopravních výzev. Nesouvislá cyklistická síť, špatné povrchy cest a chybějící možnosti „parkování“ kol jsou společným problémem řady českých měst včetně Plzně. Karel Šimonek ale především ukázal, že to Hradec s cyklistikou myslí vážně a už slaví řadu úspěchů. Rok 2014 je v Hradci Králové vyhlášen Rokem cyklistiky, byla vydána nová cyklomapa a proběhlo mnoho akcí zaměřených právě na zlepšení podmínek pro cyklisty. Město má novou parkovací věž pro kola u vlakového nádraží, upravuje křižovatky po lepší průjezd i bezpečnost a staví nové cyklopruhy. Výrazné zlepšení podmínek pro alternativní dopravu (nejen cyklistiku) ukazují i statistiky: „Autem se u nás přepraví 37% lidí, MHD využívá 28% lidí, cyklistů je 21% a pěšky chodí kolem 13% lidí.“, říká Šimonek.

 

 

Druhým hostem přednášky byl Petr Raška, vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Jeho prezentace podrobně představila projekty a záměry pro všechny druhy dopravy využívané v Plzni. Byly představeny jak dlouhodobé koncepce a generely, tak některé již realizované kroky – např. první etapy západního okruhu doplněného o cyklostezku, průchody k hlavnímu vlakovému nádraží, křižovatky s preferencí MHD a cyklostezky podél řek (nejnovější např. na Doubravce či Božkovském ostrově). Z přednášky také vyplynulo, že řada důležitých opatření stále čeká na realizaci – např. prodloužení tramvajové tratě k univerzitě, přeměna Klatovské ulice na městský bulvár nebo výstavba záchytných parkovišť.

Posledním přednášejícím byl Tomáš Cach z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který se specializuje na dopravní urbanismus a zklidňování dopravy. Od něj jsme se dozvěděli, jak k řešení problémů lepší prostupnosti města pro pěší a cyklisty přistupuje hlavní město Praha. Reálnou představu jsme si mohli udělat při pohledu na návrh zklidnění automobilové dopravy v oblasti rušné křižovatky u Národního muzea ve Wilsonově ulici u Václavského náměstí. Dále byl představen Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, jeho návrhy pro zkvalitnění veřejného prostoru a to, jak ovlivňuje alternativní i klasické druhy dopravy. Manuál byl vydán letos v červnu a je příkladnou koncepční strategií pro další česká města.

K závěrečné diskuzi se připojili dva pozvaní hosté. Jiří Kohout z Plzeňských městských dopravních podniků publiku zmínil připravovaný Plán udržitelné mobility Plzně, podrobnější informace jsou k nalezení na www.mobilita-plzen.cz. Petr Vaněk – zastánce alternativní dopravy z iniciativy Plzeň na kole – spolu s Jiřím Kohoutem ocenili dílčí úspěchy města Plzně a zároveň upozornili na to, že se městu nedaří řešit drobná a levná opatření, jakými jsou např. instalace stojanů na kola na klíčových místech (u hlavního nádraží). Plzeň se zároveň stále nenaučila řešit fragmentovanou síť cyklostezek krátkodobými opatřeními, např. cyklopruhy, než dojde na stavbu vlastní cyklostezky.

Závěrečná bouřlivá diskuse s publikem přinesla kritické i pochvalné komentáře vůči zástupcům jednotlivých měst. Vyplynulo z ní, že nejdůležitějšími opatřeními jsou levné zásahy, které zpříjemní ve městě pohyb chodcům, cyklistům i MHD – ať už se jedná o nové přechody pro chodce, příjemné promenády a ulice, cyklostojany nebo obousměrné jednosměrky pro cyklisty.

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na další přednášku programu Pěstuj prostor s názvem Náměstí jako veřejný prostor, která se bude konat v Domě hudby, Husova 30, Plzeň, dne 16. října 2014 od 18.30 hodin. Bližší informace najdete zde.

Text: Monika Škublová, Šárka Lorencová, Marek Sivák