Plzeňská architektura a veřejný prostor láká stážisty z celé republiky. Ti se podílejí na projektech Plzeňský architektonický manuál a Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 09. 2014

Text Správce systému

V červenci letošního roku se týmy připravující Plzeňský architektonický manuál (PAM) a program Pěstuj prostor krátkodobě rozrostly o několik nových členů. Na základě úspěšné výzvy Plzně 2015 bylo z dvanácti uchazečů vybráno pět stážistů: Pavel Beneš, Václav Cinádr, Petra Konopčíková a Anna Šubrtová spolupracují na přípravě architektonického manuálu. Pátý kandidát – Karolína Plášková – pak našla uplatnění při realizaci plzeňské části letošního Dne architektury, věnuje se i dalším projektům programu Pěstuj prostor.

Mgr. Pavel Beneš
V Plzni 2015, o. p. s. se jako stážista projektu Plzeňský architektonický manuál zaměřuje především na rešerše periodik a archivních materiálů.

  • absolvent magisterského oboru Evropská kulturní studia (FF ZČU, 2011), v současnosti studuje magisterský obor Dějiny umění (FF UK); absolvoval studijní pobyt na University of Iowa (2013)
  • průvodce cestovního ruchu a průvodce pro region Praha

Bc. Václav Cinádr
Ve společnosti Plzeň 2015, o. p. s. působí jako stážista projektu Plzeňský architektonický manuál. Podílí se také na projektu Skryté město. V červenci 2014 pracoval jako převozník na Městské plovárně v rámci programu Pěstuj prostor. Je členem Klubu strážných andělů P2015.

  • studuje na Fakultě pedagogické ZČU, obor Historie a vizuální kultura; absolvoval také dva roky studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze
  • pochází z Vodňan, kde také spolupracoval s občanským sdružením Vodňany žijou; podílel se na organizaci několika výstav; měří 205 cm a nehraje basketbal!

Bc. Petra Konopčíková
V Plzni 2015, o. p. s. se jako stážistka projektu Plzeňský architektonický manuál věnuje převážně rešerši podkladů a pramenů, zejména odborných periodik.

  • studentka magisterského oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze; absolvovala roční studijní pobyt na Université de Strasbourg ve Francii

Karolína Plášková
Ve společnosti Plzeň 2015, o. p. s. se podílí na přípravě programu Dne architektury 2014 v Plzni v rámci programu Pěstuj prostor.

  • v současnosti studuje Fakultu architektury VUT v Brně; část studia strávila v Lichtenštejnsku a v Argentině; na fakultě působí ve Studentské organizaci FA, která ve škole organizuje přednášky, workshopy a soutěže
  • jako dobrovolník pomáhala na konferenci reSITE 2013 a na projektu Kontejnery k světu v Brně

Mgr. Anna Šubrtová
Ve společnosti Plzeň 2015 o. p. s. působí jako stážistka projektu Plzeňský architektonický manuál, provádí rešerše celostátních architektonických periodik 1. poloviny 20. století, odborné literatury a absolventských prací.

  • absolventka Katedry dějin umění FF UP v Olomouci; zaměřuje se na výzkum moderní a současné architektury; od září 2014 doktorandka tamtéž
  • působila jako koordinátorka evropských projektů Ars-Regio-Civitas a Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu při Fakultě restaurování UPa v Litomyšli; absolvovala pracovní stáže v Kotěrově centru architektury, Muzeu umění Olomouc a v Českém centru v Paříži

Stáže Plzně 2015 jsou zajišťovány ve spolupráci s dobrovolnickým programem Plzně 2015.