Obnova Jiráskova náměstí v Plzni: Dobře připravený projekt potřebuje kvalitní architektonické řešení

# architektonická soutěž, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo01. 12. 2016

Text Správce systému

Architektonicko-urbanistická soutěž Cena Nadace Proměny 2016 na řešení obnovy Jiráskova náměstí skončila bez vítěze. Jednání s autory návrhů oceněnými druhou cenou – ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. – vedla snaha důkladně prověřit, zda náročný projekt zvládnou. Ani jeden z týmů nakonec realizací projektu pověřen nebude, připravuje se architektonická soutěž vyzvaná.

„Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady na plzeňských Slovanech je nejlépe připraveným projektem, s jakým jsme se ve své praxi dosud setkali. Je za ním spousta práce, které si velmi ceníme, a zcela pochopitelně nám proto záleží na zodpovědném výběru architektonického týmu. V něm by vedle architektů a urbanistů neměli chybět ani odborníci na vodohospodářství a dopravní inženýrství. Náklady na realizaci jsou rozsáhlé a správný výběr architekta je pro nás zárukou, že se projekt následně zbytečně neprodraží,“ uvedla Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, která architektonickou soutěž vyhlásila. „Dobře připravený projekt si žádá kvalitní architektonické řešení, přičemž hlavní kvality spatřujeme ve funkčnosti a udržitelnosti. Funkčně řešený veřejný prostor je ten, který lidé rádi obývají, což je zároveň jeden z předpokladů dlouhodobé udržitelnosti,“ dodala.

„Jedním z hlavních cílů obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady na plzeňských Slovanech je vrátit do centra čtvrti každodenní život. Od začátku je součástí projektu zapojení místní veřejnosti a výstupy z participace tvoří důležitou část soutěžního zadání pro architekty,“ doplnil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

Po uzavření soutěže, která nepřinesla jasného vítěze, vyzvali na základě doporučení odborné poroty zástupci nadace a města autory obou návrhů, jež získaly druhou cenu. Ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. dostaly možnost představit svůj širší tým odborníků, který by měl na projektu pracovat, a prokázat, že jsou v daném složení schopni projekt kvalitně připravit i realizovat. Přihlíženo bylo i ke zkušenostem ateliérů s projekty podobného zaměření a rozsahu a k realizacím, v nichž se pracovalo se zapojením veřejnosti.

O zvládnutí projektu v požadovaném rozsahu nakonec nepřesvědčil v navazujících jednáních ani jeden z týmů. „Mrzí mě, že transparentní a otevřená soutěž nepřinesla jednoznačnější řešení, ale na našem úsilí pokračovat v úspěšné realizaci projektu to nic nemění,“ uvedl místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

Zástupci nadace, druhého plzeňského obvodu a města Plzně se shodli na tom, že zásadní je nyní nalézt architektonický tým s předpoklady a zkušenostmi, které jsou nepostradatelné pro dopracování soutěžního návrhu do podoby, jež bude odpovídat komplexnosti zadání a rozsahu projektu. V současné chvíli jsme podnikli veškeré potřebné kroky k co nejrychlejší přípravě vyzvané architektonické soutěže. Vycházet se bude z oslovení ateliérů, které již obdobné projekty od studie až po realizaci úspěšně zvládly. Zároveň budou muset představit složení týmu, který se na projektových pracích bude podílet,“ uzavřela Jitka Přerovská.

Vyzvaná architektonická soutěž na rozdíl od soutěže otevřené na jednu stranu neposkytuje otevřenou šanci všem architektům, ale na stranu druhou láká kvalitní a zavedená studia s rozsáhlými zkušenostmi. Její vyhlášení se předpokládá začátkem února 2017. Oproti variantě, v níž by bylo nutné doladit další podmínky spolupráce s ateliéry, které se v otevřené soutěži umístily na druhém místě, se harmonogram projektu protáhne zhruba o 3 měsíce. Tento navržený postup musí nyní schválit Zastupitelstvo města Plzně.

„Samozřejmě se asi jako všichni těším, až se Jiráskovo náměstí zaskví po rekonstrukci v celé své kráse. Architektonický návrh je přitom této rekonstrukce úhelným kamenem. Proto si myslím, že vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti celé investice, se trocha trpělivosti určitě vyplatí,“ dodal starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

—————————

Architekti se v otevřené soutěži Cena Nadace Proměny 2016 museli vypořádat s nesnadným zadáním a navrhnout řešení obnovy Jiráskova náměstí, Klášterní zahrady a dalších navazujících prostranství. V porotě zasedliarchitekti, urbanisté i krajináři, např. Pavel Nasadil, Antonín Novák, Martin Rusina, Ondřej Fous, Štěpán Špoula a Jaroslav Holler. Do soutěže se přihlásilo jen pět soutěžních týmů. Přesvědčivého vítěze, který by si dokázal s nelehkým úkolem poradit a uchopit řešený prostor v jeho komplexnosti, mezi nimi však porotci nenalezli.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady se realizuje v rozsáhlé spolupráci několika partnerů včetně Nadace Proměny Karla Komárka, která na něj v rámci svého grantového programu Parky poskytne grant ve výši 25 mil. Kč. Celkové náklady projektu, které se odhadují na 110 mil. Kč, pokryjí ze svého rozpočtu také městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

—————————

Informace k projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni:
v dalších článcích na portálu prostor.plzne.cz
na webu Nadace Proměny Karla Komárka
v projektových zpravodajích