OSY MĚSTA: Podzimní procházka po Klatovské třídě

# architektura, Klatovská třída, městské bulváry, městské třídy, osy města, veřejný prostor

Vloženo23. 09. 2015

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová, Kateřina Ždychová

Srdečně zveme fanoušky veřejného prostoru na druhý architektonický večer z cyklu OSY MĚSTA. Ve středu 23. září 2015 od 18:30 hod. v kreativní zóně DEPO2015 tentokrát zaostříme na Klatovskou třídu, klíčový městský bulvár a „páteř prosperující Plzně“. Během večera zakončeného diskusí se kromě charakteristik Klatovské budeme věnovat mj. i přínosu participace veřejnosti při plánování veřejného prostoru.

Datum: 23. 9. 2015
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Hosté večera:

Petr Domanický – historik architektury a vedoucí Sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni bude hovořit o vývoji Klatovské třídy od roku 1850 do současnosti
Pavel Šimeček – brněnský architekt představí vlastní studii úprav Klatovské třídy
Radek Novotný – architekt z Institutu plánování a rozvoje města Prahy odprezentuje průběh a výsledky plánované obnovy Vinohradské třídy v Praze ve spolupráci se širokou veřejností
Veronika Leiblová a Tomáš Havlík – zástupci místní komunity se podělí o zkušenosti obyvatel domu na Klatovské třídě

————————

Souhrnný plakát podzimní část cyklu
Událost na Facebooku

————————

Jaké funkce má dnes klíčový plzeňský bulvár? Jaké architektonické perly na něm najdeme? A jak se na něm žije? Co obnáší kvalitní projekt, jehož realizace obstojí i po několika desetiletích? Jaký přínos má participace při plánování veřejného prostoru? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat s odborníky i zástupci místní komunity.

Z příspěvku Petra Domanického (ZČG) bude zřejmé, že z dnešního stavu Klatovské třídy můžeme vyčíst stav celého města. Historik architektury nastíní stručný historický vývoj lokality od císařské silnice k jednomu z klíčových veřejných prostorů Plzně. Bude se zabývat destrukcí významu a role Klatovské třídy ve druhé polovině 20. století, v souvislosti s radikálním obratem v pohledu na urbanismus města. Podstatná část přednášky se zaměří na hledání souvislostí současného stavu Klatovské třídy a naznačení pohledu autora příspěvku,  tj. že řešením rozhodně není jen vytvoření přeložky pro část dnešní dopravní zátěže komunikace.

Architekt Pavel Šimeček pracoval v Ostravě a Zlíně, kde se věnoval hlavně plánování center měst, městských souborů a dopravních řešení měst. Dlouhodobě řeší problémová území center měst, kde se kříží mnoho protichůdných zájmů. Klíčovým předpokladem jeho studie revitalizace Klatovské třídy předpokládala realizaci další silniční komunikace, které měla bulváru odlehčit.  Ve autor studii navrhl více prostoru pro chodce ve stínu alejí, více pěších přechodů. Jak sám říká: ,,Nic převratného.“

Vinohradskou ulici, kterou čeká rekonstrukce dosluhující tramvajové trati, představí Radek Novotný z IPR Praha. V souvislosti s tímto zásahem vyvstává příležitost zabývat se ulicí jako celkem. Tento zdánlivě samozřejmý koncepční přístup k revitalizaci veřejných prostranství je i v Praze novinkou. Cílem rekonstrukce by mělo být kultivovat uliční prostor tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu této městské třídy a reagovaly na potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, doplnění přechodů pro chodce, zajištění bezbariérovosti a doplnění mobiliáře povede k výraznému zvýšení atraktivity ulice. Pro zjištění potřeb uživatelů ulice byla do projektu od začátku zapojena veřejnost. Ta měla příležitost definovat jak svoje očekávání výsledku, tak následně v průběhu přípravy připomínkovala samotný návrh. Prezentace Radka Novotného bude výbornou možností seznámit se s tím, jak probíhá dialog mezi městem a veřejností.

Nezbytným střípkem v mozaice zkušeností s Klatovskou třídou a její interpretací, je i pohled zástupců místní komunity, obyvatel jednoho z domů na Belánce. O svém všednodenním soužití s Klatovskou třídou, o událostech, které formují sousedské i rodinné vztahy, budou vyprávět Veronika Leiblová a Tomáš Havlík. Také oni se budou ptát: kam zmizela vznešenost a luxus hlavního plzeňského městského bulváru? Kde dnes korzuje a promlouvá plzeňská elita? Jaký pocit prožívá každý z nás při procházce z centra města až k Borskému parku?

V závěru večera nebude chybět diskuse s našimi hosty. Po celý večer bude otevřena kavárna s občerstvením. Vstupné na akci je 40,- Kč.

Další přednáška z cyklu OSY MĚSTA s názvem Americká třída jako tepna moderní Plzně se bude konat ve středu 7. 10. 2015 od 18:30 hod. opět v prostoru DEPO2015 v Plzni.

————————

Podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován hlavním městským osám – zejména jejich podobě a roli, kterou hrají pro současná města a jejich obyvatele. Spolek Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

————————

Foto:
Fotografie byla pořízena Petrem Jehlíkem pro účely projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM).