OSY MĚSTA: Jak živá je Americká třída, někdejší tepna moderní Plzně?

# Americká třída, architektura, městské bulváry. městské třídy, osy města, veřejný prostor

Vloženo01. 10. 2015

Text Petr Klíma, Kateřina Ždychová , Šárka Lorencová

Již potřetí během krátké doby zveme příznivce architektury a veřejného prostoru na třetí architektonický večer z cyklu OSY MĚSTA. Ve středu 7. října 2015 od 18.30 hod. v kreativní zóně DEPO2015 nahlédneme z různých stran Americkou třídu a její význam pro Plzeň. Budeme se věnovat historii této městské osy i její přítomnosti a budoucnosti a nezapomeneme představit i inspiraci odjinud.

Datum: 7. 10. 2015
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Hosté večera:

Petr Klíma – architekt, historik architektury a vedoucí projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM) přiblíží Americkou třídu první poloviny 20. století a tehdejší realizace významných veřejných budov
Štěpán Vacík – architekt z Odboru hlavního architekta města Pardubice představí rekonstrukci třídy Míru v Pardubicích
Jan Soukup – zakladatel Atelieru Soukup bude hovořit o vzniku pomníku Díky, Ameriko! a rekonstrukci části Americké třídy

V sérii krátkých prezentací představí své návrhy pro soutěž Plzeň, Americká–Sirková architekti Robert Jelínek, Petr Starčevič, Bohuslav Strejc a Filip Kastl. Za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v této věci krátce vystoupí urbanistka Irena Králová a diskuse se zúčastní i Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

————————

Souhrnný plakát podzimní část cyklu
Událost na Facebooku

————————

Jaký význam pro město a jeho obyvatele měla Americká třída během posledního století? Jak důležitá je její dopravní funkce? Patří na ni umělecká díla i živé umění? Jaká by měla být její budoucnost?

Večer zahájí architekt a historik architektury Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor. Iniciátor Plzeňského architektonického manuálu (PAM) se ve svém příspěvku opře právě o tento projekt – bude se věnovat především utváření Americké třídy od konce 19. století, kdy byla naplánována přímá trasa, jejímž úkolem bylo zkrátit vzdálenost mezi nově vystavěným nádražím a centrem Plzně, a významným modernistickým realizacím, které podél bulváru vznikly v meziválečné době. Pozdější vývoj ulice i včetně nedávné demolice ukazují, jak razantně se může i dnes měnit centrum města.

Architekt Štěpán Vacík z Odboru hlavního architekta města Pardubice přiblíží okolnosti nedávné rekonstrukce třídy Míru v Pardubicích a zkušenosti z doby po jejím znovuotevření. Třída Míru je jednou z nejstarších a nejdůležitějších ulic v Pardubicích. Důležitým mezníkem v její historii byla v roce 2002 architektonická soutěž, z níž měla vzejít nová podoba ulice – nově již pěší zóny. Po delší veřejné diskusi a náročném hledání kompromisu se tak i stalo. Provedená oprava vlila pardubické třídě novou krev do žil a vrátila ji do fungujícího organismu města. Třída Míru už není pouhou dopravní tepnou, ale místem kvalitního života. Můžeme se tímto příkladem inspirovat i v Plzni?

Konfrontovat pardubickou zkušenost s plzeňskou budeme moci během příspěvku architekta Jana Soukupa (vůdčí postavy Atelieru Soukup), který nejdříve promluví o památníku Díky, Ameriko! a o komplikacích, které jeho vznik v první polovině 90. let provázely. Cílem realizace památníku bylo připomenout osvobození Plzně americkou armádou na konci druhé světové války a zároveň kultivovat uliční prostor tak, aby jeho podoba odpovídala významu této městské třídy, křížícího se v těchto místech s Klatovskou třídou. Jan Soukup se však bude věnovat i rekonstrukci západní části Americké.

Architektonický večer se nachýlí k závěru třemi krátkými prezentacemi architektů Roberta Jelínka, Petra Starčeviče, Bohuslava Strejce a Filipa Kastla, kteří představí své návrhy pro soutěž Plzeň, Americká–Sirková, která se uskutečnila v roce 2014. Za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v této věci vystoupí urbanistka Irena Králová a diskuse se zúčastní i Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Program se završí diskusí (bezpochyby velice živou) se všemi vystupujícími. Po celý večer bude otevřena kavárna s občerstvením. Vstupné na akci je 40,- Kč.

Závěrečná přednáška z cyklu OSY MĚSTA s názvem Aktivace a transformace městských tříd se bude konat ve středu 21. 10. 2015 od 18:30 hod. opět v prostoru DEPO2015 v Plzni.

————————

Podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován hlavním městským osám – zejména jejich podobě a roli, kterou hrají pro současná města a jejich obyvatele. Spolek Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

————————

Titulní foto: Archiv města Plzně